Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier natt

Offentlig forvaltning

Vi har en ledig stilling for sykepleier ved seksjon A:
50% fast stilliling p.t. våken natt arbeid hver 3. helg

Vi ønsker deg som er en engasjert og dyktig sykepleier i vårt team.
Blakstad sykehus består av 13 spesialiserte døgnseksjoner. Avdeling for Alderspsykiatri omfatter to like seksjoner, poliklinikk og ECT- seksjon.
Alderspsykiatrisk seksjon A har 10 døgnplasser fordelt på to grupper. Vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. De vanligste lidelsene er depresjon, angst, maniske tilstander, psykose, demens og delir.
Bemanningen er tverrfaglig sammensatt og består av psykolog, leger, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, fagutvikler, sykepleiere, vernepleiere med og uten spesialutdanning.
Vi samarbeider med Alderspsykiatrisk seksjon B og Alderspsykiatrisk poliklinikk.
Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmulighet i området. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus i Drammen sammen med somatikken.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og behandle pasienter 
 • Tilrettelegge for god søvnhygiene 
 • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner og støttesamtaler
 • Somatisk oppfølging og samarbeid med vakthavende lege
 • Medikamenthåndtering
 • Pasientadministrativt arbeid
 • Opplæring og veiledning av nyansatte

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid anses som en fordel 
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene føler seg trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du er punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr:

 •  Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 •  Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 •  Internundervisning og veiledning
 •  Opplæring i MAP (kurs i Møte med aggresjonsproblematikk)
 •  Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 •  Det er mulig å søke leiebolig fra Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap, avd. Blakstad. 
 •  Parkering 
 •  Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland