Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sykepleier natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling for sykepleier på natt. Stillingsprosenten kan tilpasses den aktuelle søker.

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter består av to sykehjem. Bromstad som er en spesialavdeling med 18 plasser for yngre demente. Moholt har en spesialavdeling for alderspsykiatri med tolv plasser og en aldersgeriatrisk avdeling med tolv plasser. Stillingen er på Bromstad sykehjem.

Vi er en liten og koselig enhet, der du raskt vil få oversikt og bli kjent med oss som jobber her. Begge sykehjemmene er sertifiserte livsgledehjem har fokus på sosiale og individuelle aktiviteter hvor pasientene blir kartlagt ut i fra ønsker og behov. Det er aktivitør/servicevert på begge hus.

Vi tilbyr grundig og god opplæring for våre nyansatte, og du blir del av en arbeidsgruppe med god og bred kompetanse.

Det er fokus på kompetansehevende tiltak, kurs innad på enhet og utad. Vi har flere ansatte som er ressurspersoner innenfor spesifikke temaer.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi vektlegger kvalitet på våre tjenester og det legges opp til et aktivt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving.

Mer informasjon om vår enhet finner du på vår hjemmeside

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha rollen som vaktansvarlig
 • Samhandle med ulike aktører
 • Legemiddelhåndtering
 • Faglig utvikling av enheten
 • Behandling, observasjon og pleie
 • Ansvar for helhetlig pasientforløp
 • Ressursoppgave(r) ut fra kompetanse og interesse

Kvalifikasjoner:

 • Norsk offentlig godkjent/autorisert sykepleier
 • Vernepleiere kan søke

Personlige egenskaper:

 • Har tydelige etiske og gode faglige holdninger
 • Er opptatt av kvalitet
 • Bidrar til faglig utvikling og forbedring av tjenestene
 • Vektlegger god dokumentasjon
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Har evne til å ta ansvar og prioritere
 • Er strukturert og ryddig
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Er positiv og inkluderende, og er med å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende faglig felleskap og positivt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spesialavdeling innen helse - og velferd
 • Strukturert opplæring og veiledning
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling og etisk refleksjons satt i system
 • Enheten prioriterer at ansatte får interne og eksterne kurs etter behov og interesse.
 • Gode og gratis parkeringsmuligheter
 • God fagdekning
 • Lønn for ekstra oppgaver og ansvar. Enheten bruker fagstigen aktivt for å tilby konkurransedyktig lønn
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler