• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  07.07.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Fast Stilling
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671179
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune
Ledig stilling

Molde kommune

Sykepleier natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype

Det er ledig 53 % fast stilling som sykepleier. Stillingen er lokalisert til sykehjemmet. Stillingen innebærer per tiden arbeid på natt og med arbeid på helg. Ved ønske om større stilling, er det mulig å kombinere med arbeid på dag og kveld.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Skåla omsorgssenter er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Skåla omsorgssenter har hjemmetjeneste, sykehjem, dagsenter og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • rapporterer om oppstaåtte behov av faglig eller administartiv karakter til nærmeste overordna
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan
 • er medansvarlig for at egen og medarbeiderenes tjenesteyting er i samsvar med faget,
  etiske normer, gjeldende lover, forskrifter og kvalitetskrav
 • er ansvarlig for at den pleie som utøves, er i overensstemmelse med enhetens og
  arbeidsstedets målsetninger

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge.
 • Kunne jobbe selvstendig og være faglig bevisst
 • Kunne jobbe miljørettet og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunenes etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. 

 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi at det skal være systematikk i det en gjør,
  sikre en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne.
 • Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og
  systematisk kompetanseheving.
 • Kleive- og Skåla omsorgssenter arbeider ut fra målet: 
  "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 Annet

Det er krav om politiattest

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved ev. intervju.

 

Søkerliste

Søkerliste kan bli offentliggjort.

 

 

 

 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  07.07.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Fast Stilling
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671179
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune