• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919662
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Sykepleier natt

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier og interessert  i å jobbe i et positivt fagmiljø? Liker du utfordringer og en variert arbeidsdag ? Da har Havstein helse- og velferdssenter jobben for deg! 

Havstein helse- og velferdssenter søker etter en engasjert sykepleier til en fast 75 prosent stilling på natt fra 15. august 2021.

Havstein helse- og velferdssenter består av sykehjemsavdeling med 28 pasienter og 30 omsorgsboliger. Sykehjemspasientene har ulike behov, noe som gir oss komplekse sykepleiefaglige utfordringer. Omsorgsboligene har beboere med psykisk utviklingshemning, psykiske lidelser og demens. Dette er beboere i alder fra 18 år og oppover. Dette byr på spennende og varierte faglige utfordringer hvor miljøtiltak er i fokus. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge og gi veiledning til hver enkelt bruker.

Natteteamet består fortrinnsvis av to sykepleiere og en helsefagarbeider. Temaet går på tvers av bolig og sykehjem. Enheten har 20 sykepleiere, 12 vernepleiere og 28 helsefagarbeidere. Flere av disse har videreutdanning innen kreft, palliasjon, demens og psykiatri.

Vi ønsker å tilby gode tjenester som er individuelt tilpasset, og en aktiv hverdag for våre pasienter.
Havstein helse- og velferdssenter ligger på Byåsen i nærhet av skoler og barnehager, og med flott turterreng i nærmiljøet. Det er gode bussforbindelser.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. 

Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Våre ansatte sier de får store muligheter til fagutvikling på enheten og mulighet til å styre sin egen arbeidshverdag. Alle får egen opplæring ved nye prosedyrer. Vi har blant annet ressurspersoner i palliativ behandling, diabetes, utfordrende atferd og  tvang og makt.

Vår visjon: Omsorg gis som en gave uten forventninger om gjenytelse. Omsorg stiller ingen krav. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til å motta vår omsorg.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven på natt er å gi våre pasienter ei så god natt som mulig ut i fra pasientens behov og døgnrytme. Sykepleier har det overordnede faglige og organisatoriske ansvaret på natt. 

 • Utøvelse av eget fag i samsvar med faglige retningslinjer
 • Ansvarlig for egen læring og utvikling
 • Sykepleiefaglig og etisk veiledningsansvar for arbeidsgruppen    
 • Håndtering av smertepumper, IV behandling, ernæringspumper
 • Behandling, observasjon og pleie
 • Legemiddelhåndtering
 • Bidra til Helhetlig pasientforløp
 • Får brukt din spesialkompetanse med tanke på miljøretta tiltak
 • Sikre god dokumentasjon  både faglig og etisk 
 • Mulighet for meransvar for et fagfelt som innebærer å kvalitetssikre at arbeidsgruppen jobber etter faglige mål, rutiner og lovverk innen dette feltet.
 • Håndtere/bistå i akutte innleggelser/situasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller geriatri
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Vernepleiere med klinisk erfaring kan bli vurdert for stillingen

Personlige egenskaper:

 • Evner å jobbe selvstendig og i team
 • Du har tydelige og gode etiske og faglige holdninger
 • Er positiv, har godt humør, har engasjement og interesse for tjenesteområdet og er med på å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er strukturert og ryddig
 • Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon, og har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Positivt arbeidsmiljø med mye latter
 • Dyktige kolleger med faglig fokus 
 • En arbeidsplass som legger vekt på fagutvikling, kompetanse og etisk refleksjon
 • Vi har dyktige og hyggelige medarbeidere som bidrar til en bedre hverdag for pasientene våre. 
 • Vi har et fokus på å spille hverandre gode som kollega. 
 • Egen mentor med oppfølging inntil et år
 • Årsturnus hvor du er delaktig i å planlegge din egen turnus
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fagstige som gir rom for ytterligere lønnsvekst
 • Sykepleiere som jobber natt har et funksjonstillegg på 20 000,- ekstra pr år ut fra stillingsprosent
 • Mulighet for funksjonstillegg om du tar medansvar for et kritisk fagområde
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919662
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune