Sykepleier natt - 2 stillinger

Stavanger Kommune

Ramsvigtunet består av en sykehjemsavdeling med 27 beboere som har langtids plass og et bofellesskap med 25 leiligheter. I tillegg har vi et dagsenter, en kafe, fotpleier og frisør. Ramsvigtunet er under utbygging og i 2023/24 skal 1. byggetrinn stå ferdig, en sykehjemsavdeling for 28 beboere, velutstyrt med velferdsteknologi og hjemmekoselig miljø. Deretter planlegges byggetrinn 2 der deler av det gamle sykehjemmet skal rives og bygges nytt.

Vi har to ledige stillinger på natt i turnus med 4. hver helg. Den ene stillingen er 56%, den andre er 77%. Stillingsstørrelse kan diskuteres, eventuelt kombineres med dag/aften, avhengig av søkere.

Nattbemanning består av en sykepleier og to helsefagarbeidere. Når ny sykehjemsavdeling står ferdig utvides teamet på natt. 

Arbeidsoppgaver:

Sørge for trygge rammer på natt og skape tillit hos beboerne.

Organisere og planlegge arbeidet på natt sammen med kollegaer.

For at vi skal lykkes i jobben vår kreves at du er lojal til de tiltak som iverksettes

Følge opp dokumenterte sykepleieoppgaver og oppgaver som rapporteres av kveldsvakten, og rapportere videre til dagvakten.

Dokumentere i cosdoc.

Gjennomføre til enhver tid gjeldene rutiner på natt.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier.

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Vi søker sykepleiere som trives med å jobbe med eldre mennesker og tar ansvar for at vi når våre mål.

Viser respekt og omsorg for våre beboere.

Gode samarbeidsevner, ser muligheter og bidrar til å finne løsninger tverrfaglig.

Du er fleksibel og har godt humør.

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidsplass.

Gode støttende kollegaer og faglig utvikling.

Et sykehjem under utvikling hvor det vil skje spennende endringer i årene som kommer.

Lønn 423.500 - 523.000 avhengig av ansiennitet, pluss 40.000 i nattillegg.

Fleksible i forhold til stillingsstørrelse.

Stavanger kommune tilbyr Hjem-jobb -hjem.

Andre velferdsgoder informeres om på intervju.