Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3256663
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier, Mjølan sykehjem 2. etg. (2020/396)

Avdeling for institusjonstjenster
Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttids- og avlastningsplasser, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud og sentralkjøkken. Totalt er det 245 institusjonsplasser fordelt på 4 sykehjem og Helseparken, med 280 årsverk sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Som arbeidsgiver skal vi være fremtidsrettet og attraktive. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene.

Søk en stilling og bli en del av vårt team!

Ved Mjølan sykehjem 2 etg. er det ledig

 • 2 x 100% fast stilling som sykepleier, fra dags dato

For begge stillingene gjelder: Stillingen er i 3- delt turnus hvor 59,15% er som nattsykepleier. Skriv ønsket stillingsstørrelse utover nattstillingen.

1. etg. har 16 plasser for beboere med ulik grad av demenssykdom.
2 etg har 16 beboere med ulike somatiske sykdommer.
Det er en meget faglig spennende avdeling, og vi har et svært godt arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus!

Nattjenesten jobber i team på hele huset. Teamet består av tre ansatte hver natt på 32 beboere; 2 helsefagarbeidere og 1 sykepleier.
Vi søker sykepleiere som har brukeren i fokus, er faglig engasjert, har evne til å ta ansvar og veilede, er tydelig og evner å utvise stor grad av fleksibilitet ifht. arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus.35,5 t/uke på natt evt. 33,6 t/uke i 3-delt turnus.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.
Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
avdelingssykepleier Berit Synøve Jensen, tlf. 75144522 eller mail berit.jensen@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.11.2020