Detaljer

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3191068
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Vi har ledig vikariat i 100 % med mulighet for fast

Stillingen vil være organisert i Mestringsenheten for psykisk helse og rus. Enheten yter tjenester til innbyggere fra 16 år. Vi har nylig vært gjennom en kommunesammenslåing og stillingen vil få en viktig funksjon i styrking og utvikling av tjenestetilbudet i Mestringsenheten.

Det er ca. 350 brukere til enhver tid som mottar tjenester i form av oppfølging i bolig, administrasjon av medikamenter, polikliniske konsultasjoner, diverse gruppetilbud, dagtilbud, deltakelse i ansvarsgrupper m.m. Prosjektstillingen vil ha en varighet fra 01.01.21 til 31.12.22

 Mestringsenheten for psykisk helse og rus har flere av sine medarbeidere knyttet opp i prosjektarbeid. I den forbindelse lyser vi ut et vikariat for å ivareta de oppgavene prosjektmedarbeiderne må gjøre mindre av.

 Stillingens arbeidsområde:

- Bidra til at Mestringsenheten har et godt tilbud til innbyggerne i Namsos kommune i forebygging og behandling av psykisk helse- og rusutfordringer

- Ta imot brukere til konsultasjoner på kontor

- Gjennomføre hjemmebesøk

- Administrere medikamenter

- Delta i og koordinere ansvarsgrupper

- Tverrfaglig samhandling internt og eksternt

  Vi søker en person som:

- Er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

- Har erfaring fra å arbeide med mennesker i målgruppen

- Har interesse og engasjement for utviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten

- Er selvstendig og trygg i sitt arbeide

- Er positiv til å samhandle i team

- Har førerkort klasse B og kan disponere egen bil

 

Søkere blir innkalt til intervju. Personlige egenskaper blir vektlagt i utvelgelsen.

Det bes om at man oppgir referanser

 Vi tilbyr:

* Tarifflønn

* Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.