Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier med videreutdanning

Offentlig forvaltning

DPS Elverum-Hamar, poliklinikk 1, har ansvar for utredning og behandling av voksne i opptaksområdet, som er Hamar og Stange kommuner. Samarbeid med både pårørende, innsøkere og andre hjelpetiltak både internt i Sykehuset Innlandet og eksternt med kommunene er en sentral del av arbeidet. Poliklinikken har lokaler i Hamar sykehus, nært til både buss og jernbane. Enheten er tverrfaglig sammensatt av psykologer, psykiatere og høyskoleutdannende med videreutdanning, totalt 23 personer fordelt på 3 team.

Arbeidsoppgaver:

Poliklinikk 1 tilbyr utredning og behandling til voksne over 18 år, som strever med allmenpsykiatriske problemer. Behandlingen bygger på flere faglige modeller, og søkes tilpasset den enkeltes behov så godt det lar seg gjøre, gjennom utstrakt bruk av den tverrfaglige kompetansen som finnes i enheten og ikke minst systematisk bruk av fagmøter og veiledning. 

Kvalifikasjoner:

Vi leter etter deg som har faglige ambisjoner og som ønsker å bidra til videre utvikling av DPS'et. Vi ser etter en engasjert og fremoverlent sykepleier med relevant videreutdanning, som ønsker å arbeide som selvstendig behandler, som har god arbeidskapasitet, som synes utfordringer er spennende og som vil bruke hele seg inn i det fellesskapet som en poliklinikk er.

  • Det kreves utdanning som sykepleier med relevant videreutdanning
  • Det kreves god språkforståelse - både muntlig og skriftlig
  • Det kreves erfaring fra selvstendig arbeid innen psykisk helse på spesialisthelsetjenestenivå
  • Personlig egenhet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du utover å bidra faglig, også bidrar sosialt, slik at vi sammen kan nå våre mål. Det er også en stor fordel om du er både faglig og personlig fleksibel og i travlere perioder også er innstilt på å yte litt ekstra.

Vi tilbyr:

Vi på vår side tilbyr et fagmiljø preget av høy kompetanse, seriøsitet godt humør og god oppgaveforståelse. Veiledningen og de faglige treffpunktene er godt organisert - og oppgavene du vil få tildelt er preget av stor variasjon.

  • Lønn etter overenskomst.
  • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).


    Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.