Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier med ønske om å jobbe på et korttidssykehjem?

Hei! Vi har ledig spennende sykepleierstillinger - både dag/aften og natt stilling!

Kunne du tenke deg å bli en del av vårt flotte sykepleiermiljø? Vi er Stavanger kommunes eneste rene korttidsykehjem. Vi har 70 enerom med egne bad fordelt på 3 avdelinger.  Vi har også et dagsenter og eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og jobber kontinuerlig med gode pasientforløp blant annet gjennom stort fokus på gode tverrfaglige tavlemøter i tillegg til ABCDE, NEWS2. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!

Det er stor turnover på pasientene så vi har daglig inn/utskrivning. Våre pasienter har sammensatte hjelpebehov som krever gode observasjoner og målrettede tiltak. Du vil finne en stor variasjon i diagnoser og mange forskjellige arbeidsoppgaver.   

 

VÅRE 3 AVDELINGER ER:


Avdeling 1: Ordinær korttid med 27 plasser
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten Oppholdet er normalt ca. 2-3 uker med mulighet for forlengelse hvis pasientens behov tilsier det. Opptrening, utredning og kartlegging er viktige nøkkelord. Det er store variasjoner i diagnoser og mange sykepleieroppgaver. Avdelingen består av 27 nyrenoverte enerom med egne bad.

Her har vi ledig stilling på  dag/aften og natt

Avdeling 2: Etterbehandlingsavdeling med 27 plasser
Vår etterbehandlingsavdeling kan sammenlignes med en sykehusavdeling. Her får vi kun utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og målet er korte opphold før de enten reiser hjem eller videre i kommunehelsetjenesten. Det er stor turnover på pasientene så her er daglige inn/ utskrivninger. Det er også her store variasjoner i diagnoser og mange sykepleieroppgaver. Denne avdelingen er også nyrenovert med 27 enerom og egne bad.

Her har vi ledig stilling på dag/aften

Avdeling 3: Korttid demens med 16 plasser
Her kommer det pasienter både fra eget hjem og fra spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene har en demensdiagnose eller er under utredning for demens og har behov for et tidsavgrenset opphold. Oppholdet er normalt 2-3 uker med mulighet for forlengelse hvis pasientens behov tilsier det. Opptrening, utredning, kartlegging og tilrettelegging i forhold til endret eller nedsatt kognitiv kapasitet er noen av avdelingens viktige oppgaver. 

Her har vi ledig stilling på dag/aften

 

Vi håper du vil bli vår nye kollega!

Kvalifikasjoner:

Du må selvsagt være autorisert sykepleier i Norge og ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Sykepleiere med relevant videreutdannelse tar vi gjerne i mot.

Språklig må du ligge på B2 nivå både skriftlig og muntlig så fremt du ikke har et skandinavisk språk som morsmål.

 

NB Vi tar aktuelle kandidater fortløpende inn til intervju.

Personlige egenskaper:

Er du en sykepleier som ønsker å jobbe i et miljø preget av positiv energi, som har et bredt fagmiljø og høyt tempo? Liker du også mange baller i luften og kunne tenke deg å jobbe tverrfaglig? Synes du kanskje også det høres spennende ut med et tett samarbeid med et legeteam bestående av 5 leger tilknyttet huset? Definerer du deg i tillegg som en robust sykepleier som tåler at noen dager blir ekstra hektiske samtidig som du klarer å bevare roen og finne de gode løsningene? Da syns vi du skal søke jobb hos oss :-)

Ring oss gjerne hvis det er noe du lurer på!

Vi tilbyr:

  - En ledelse som er tett på og jobber for det aller beste arbeidsmiljøet! 

  - Gode  pensjons- og forsikringsordninger

  - Stillingsstørrelse 100% (eller etter ønske) i todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg 

  - 2 nattstillinger på 68% tilknyttet ordinær korttids avdelingen

  - Faglig og personlig utvikling

  - Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer

  - Gratis parkering og gode bussforbindelser

   

  - Stillingskode 717400 Sykepleier, årslønn 459 100 - 552 100 etter ansiennitet + 20 000,- i turnustillegg (100% stilling)

  - Stillingskode 752300 Sykepleier med videreutdanning, årslønn 500 100 - 585 400 etter ansiennitet + 20 000,- i turnustillegg (100% stilling)

  Turnustillegg: 

  Sykepleiere og Spesialsykepleiere i turnus i Stavanger Kommune får et lokalt tillegg. Turnustillegget er på kr 20.000,- årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.

   

  - Stillingskode 71402 Sykepleier natt, årslønn 459 100 - 537 900 + 40 000 i natt tillegg (100% stilling)

  - Stillingskode 75306 Spesialsykepleier natt, årslønn 500 100 - 565 900 + 40 000 i natt tillegg (100% stilling)

  Natt tillegg:

   Sykepleiere og spesialsykepleiere i nattstilling får et lokalt tillegg på 40 000 årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.