Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Sykepleier med fokus på studenter og veiledning

Offentlig forvaltning

Vi søker en sykepleier som ønsker å ha et overordnet ansvar for sykepleiestudenter i hjemmetjenesten. Sykepleieren vil gå i turnus, og tillegg ha dedikert tid der fokuset er å gi studenter en god start som student i hjemmetjenesten. Det vil bli arbeid i turnus, men det vil bli satt av faste dager hvor en skal få jobbe med studenter og veiledning til disse.Vi er ett av satsningsområdene i kommunen, og jobber hele tiden med å forbedre vår tjeneste. Behov for avansert sykepleie i hjemmet er økende, med brukere med sammensatte og komplekse sykdommer. Vi søker etter sykepleier som er engasjert og brenner for faget. Vi håper DU har lyst å bli en del av vårt team. Stillingen har for tiden 2-delt turnus.

Det er ca 185 årsverk fordelt på 280 ansatte, inkludert 56 sykepleierstillinger. Vi ligger sentralt til og vi er samlokalisert.

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre, i form av personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. Hjemmetjenesten er en del av virksomheten hjemmetjenester og korttid. Hjemmetjenesten er for tiden inndelt i tre avdelinger, med avdelingsleder og fagansvarlig ved hver avdeling. For å møte morgendagens omsorg er det nødvendig å styrke tjenesten vår. Vi skal nå  gjennom en spennende endringsprosess, og skal endre fra 3 til 6 avdelinger. Den ene avdelingen vil inkludere Nattpatruljen, Bjørgene Helsehus og Sentrum Helsehus. Vi søker sykepleier med studentkoordinatorrolle som ønsker å være en del av teamet på sone nord.  

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for å følge opp sykepleiestudenter i hjemmetjenesten
 • Sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende etter vedtak
 • Sykepleiefaglig ansvarlig på vakt etter delegasjon
 • Medisinhåndtering
 • Besvare og håndtere trygghetsalarmer
 • Benytte pasientjournalsystemet Gerica
 • Tett samarbeid med kollegaer, fastleger, fysioterapeut, legevakt og andre samarbeidspartnere. 
 • Du skal besøke mennesker i deres hjem og gi hjelp der.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Sykepleierstudent som er ferdig til sommeren kan også søke
 • Det er ønskelig med relevant praksis
 • Ønskelig med videreutdanning innen veiledning
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune.  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.
 • Ordinært førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Jobb i turnus på dag/kveld med jobb hver 3. helg. 
 • En tjeneste i stor utvikling og endring, til beste for våre tjenestemottakere.
 • Samarbeid med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø med høy puls
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Trygg arbeidsplass, med fokus på inkluderende arbeidsliv.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelse.
 • Gode pensjonsordninger via KLP.
 • Avlønning som spesialsykepleier ved relevant videreutdanning (60 studiepoeng)
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke