Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier med fagutviklingsrådgiverfunksjon

Offentlig forvaltning

Vi søker sykepleier med fagutviklingsrådgiverfunksjon til ortopedisk avdeling, Døgnområde 6. 100 % stilling hvorav hver 3. helg er pasientrettet arbeid.

Ortopedisk avdeling er en stor avdeling som skal dekke behandlingstilbudet for befolkningen i Østfold og Vestby. Avdelingen består av 2 sengeposter, en skadepoliklinikk og en ortopedisk poliklinikk. Avdelingen på Kalnes dekker de fleste øyeblikkelig hjelp funksjonene i et opptaksområde for ca. 300.000 innbyggere og opererer blant annet ca. 600 hoftebrudd i året. Avdelingen opererer innen fagområdene traumatologi, protese- og ryggkirurgi, fot, barn og infeksjon, artroskopi og håndkirurgi. De planlagte operasjonene gjennomføres i Moss. 

Døgnområde 6 består av hoftemottak, sårpoliklinikk og 36 sengeplasser fordelt på 4 tun. Vi er sykehusets største sengepost med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Som fagutviklingsrådgiver får du store muligheter til å påvirke satsningsområder i avdelingen og en veiledende rolle mot studenter og kollegaer.
Hoftemottaket mottar pasienter med mistanke om hoftebrudd direkte til seksjonen med ambulanse som «fast-track». Dette er senger med forsterket overvåking hvor sykepleier blant annet assisterer anestesilege ved innleggelse av blokader. I november 2022 startet vi «Ortogeriatri». Dette er sengeplasser tilknyttet samme tun som hoftemottaket vårt. Medarbeiderne som jobber hos oss har god kompetanse på og interesse for geriatri.
Målet er at pasienter med sår innen infeksiøs ortopedi og amputasjoner skal få god oppfølging og behandling uten at de trenger å være inneliggende på sykehuset. I tillegg til sårpoliklinikken er et av våre tun spesialisert for infeksjoner og sår.
Vi kan tilby en spennende og innholdsrik stilling hvor man får mulighetene til å jobbe variert og bygge kompetanse innen et stort fagområde. Seksjonen søker etter fleksible og faglig interesserte medarbeidere som har gode samarbeidsevner.

Vi trenger deg som er opptatt av god pasientbehandling, veiledning, god kvalitet og som har lyst til å være med å videreutvikle vår arbeidsplass. Som fagutviklingsrådgiver vil du jobbe tett i team med seksjonsleder, stedfortreder og 2 fagsykepleiere i 20 % stilling.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Minimum 2 års erfaring som sykepleier 
 • Sykepleier med bred klinisk erfaring innen kirurgi/ortopedi fra sykehus
 • Erfaring som fagsykepleier/fagutviklingsrådgiver er ønskelig 
 • Ønskelig med erfaring med kontinuerlig forbedring og prosessforbedring
 • Ønskelig med veiledningskompetanse
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • God medisinteknisk innsikt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Du er faglig sterk og kan bistå i praktisk veiledning i utøvelse av sykepleie til ortopediske pasienter
 • Du er positiv og evner å bistå i opplæring i et helhetsperspektiv
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsdag for nye fagutviklingsrådgivere
 • Deltakelse i fagutviklingsrådgivernettverk
 • Mulighet for videreutdanning i veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter på tvers i avdelingen
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Nært samarbeid med seksjonslederne i ortopedisk seksjon
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.