Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier med fagansvar

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av det akuttmedisinske faget? Ønsker du å være med på å videreutvikle akuttmottaket og få til en kompetanseheving hos kollegaer? Da kan denne stillingen være noe for deg - og du kan være den rette for oss!  Dette er en 100 % fast stilling som kombinerer fagansvar og arbeid ute i drift i akuttmottaket. Arbeidsoppgavene vil bli fordelt mellom deg og de to andre fagansvarlige sykepleierne i seksjonen, og ansettelsen kan medføre omrokeringer av arbeidsoppgaver mellom disse. Mye av tiden vil bli brukt til bedside opplæring av kollegaer, og det inngår også et ansvar for undervisning, fagutviklingsrådgivning, simulering og ulike sertifiseringer. Det er også  et samarbeide med fagansvarlig sykepleier i seksjon observasjon og akuttkirurgi.

Vår seksjon er i stadig endring og vi fokuserer til enhver tid på nytenkning og forbedring. Vi søker etter deg med stort engasjement for faglig utvikling og fagopplæring.
Seksjon akuttmottak har ca. 130 medarbeidere og vi jobber tverrfaglig innenfor en rekke fagområder. Alle yrkesgruppene hos oss har fokus på faglig kompetanse og utvikling, og vi legger stor innsats i å forbedre pasientforløp og pasientflyt til beste for pasientene. Til akuttmottaket kommer pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og akutt kritisk syke pasienter. Vi søker derfor etter deg som har solid erfaring som sykepleier, videreutdanning i akuttsykepleie er ønskelig.

Hvis du ønsker deg nye utfordringer, faglig utvikling og et tett samarbeid med mange flinke kollegaer, så anbefaler vi deg å søke!
 

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med videreutdanning i akuttsykepleie
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Personlige egenskaper:

 • God på samarbeid med kollegaer
 • Kommuniserer godt med kollegaer og pasienter/pårørende
 • Liker nye utfordringer og har tillit til andres og egne avgjørelser
 • Evner å jobbe fleksibelt, i et høyt arbeidstempo og har evne til å gjennomføre
 • Har personlig og faglig trygghet, og evner å arbeide selvstendig
 • Har et faglig engasjement, er nysgjerrig og ønsker faglig og personlig utvikling
 • Ønsker å bidra til å videreutvikle vårt akuttmottak til beste for pasienten

Vi tilbyr:

 • Spennende administrative og kliniske arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig utvikling og påvirkning av drift i akuttmottaket
 • Fleksibel turnus/ønsketurnus: Gjeldene turnus er for tiden arbeid hver 3. helg
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.