Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Helsepersonell
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1083000
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier/ Vernepleier med erfaring fra psykisk helsearbeid

2. gangs utlysning

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og et satsingsområde innen helse og omsorg. Oppfølgingsboligene psykisk helse er en av avdelingene i enheten. Vi er på jakt etter en engasjert sykepleier/vernepleier som ønsker å arbeide med personer med alvorlig psykisk lidelse.


100% fast stilling

Sykepleier/Vernepleier med erfaring fra psykisk helsearbeid.

Turnus dag / kveld.

Stillingen har arbeid hver 3. helg

 

Beskrivelse av arbeidssted

Oppfølgingsboliger psykisk helse gir tjenester til hjemmeboende alvorlig psykisk syke personer. Pasientene bor i egne leiligheter i to borettslag som er lokalisert i samme område. En av boligene inneholder 7 leiligheter og er base for personale. Denne er døgnbemannet. Det ytes også tjenester til pasienter i de øvrige 15 leilighetene i området. Personalet er fordelt med gjennomsnittlig 3-4 personer på dag og to personer på kveld. 1 person på natt. Det gis helhetlige vedtaksbaserte tjenester som består av helsetjenester og praktisk bistand til dagliglivets gjøremål etter helse- og omsorgstjenesteloven. (i Lov om helsetjenester i kommunen.)

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av pasienter/ beboerne. Stell og pleieoppgaver.

Praktisk bistand til dagliglivets gjøremål som daglige renholdsoppgaver sammen med pasientene.

Observasjon, motivasjon og evne til å skape en god relasjon.

Medisinsk oppfølging i samarbeid med fastlege.

Utdeling av medisiner fra multidose eller dosett.

Bestilling av medisiner fra apotek.

Dokumentasjon i fagprogrammet Gerica.

Samarbeidsmøter med lege, spesialisthelsetjeneste, verge og pårørende.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som sykepleier/vernepleier.

Videreutdanning er ikke et krav, men er ønskelig.

Ønsker at du har erfaring fra arbeid med personer med alvorlige psykiske lidelser.

Gode norskkunnskaper er en forutsetning.

 

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt og selvstendig

Gode samarbeidsevner

Må takle krevende pasientsituasjoner

Være tålmodig og motiverende

Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Bidra til et positivt arbeidsmiljø

Gode kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Lønn ihht lov og avtaleverk, pluss 10 000,- ihht kommunens rekrutteringsstrategi

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no- "ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Espen Pihlstrøm, Avdelingsleder, mobil: 93243208, Espen.Pihlstrom@halden.kommune.no

Marit Skauge Johnsen, Enhetsleder rus og psykisk helse, mobil: 93220495, Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no