Detaljer


Sykepleier m/videreutdanning, FACT-Hedmarken

Vil du være med å utvikle noe nytt, sammen med andre, på tvers av kommunegrenser og linjer i hjelpeapparatet? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg!  

FACT Hedmarken søker Sykepleier m/videreutdaning i 100% fast stilling.

Distriktspsykiatrisk senter Elverum- Hamar har et opptaksområde på 110.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk og består av 9 kliniske enheter og en kontorenhet: Enhet for akutt, enhet for allmennpsykiatri, enhet for psykosebehandling, poliklinikk Hamar1 og 2, poliklinikk Elverum, TSB-poliklinikk, psykosepoliklinikk, ambulant akuttenhet og kontorenhet. 

Teamet er et tverrfaglig samhandlings-team bestående av ansatte fra kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, NAV Innlandet og DPS Elverum-Hamar. Teamet er nå under oppbygging og vil etter etablering bestå av til sammen 15 årsverk, med kapasitet til å gi oppfølging til inntil 120 brukere/pasienter. Teamet hadde oppstart 26/8-19 og er forankret, og vil bli samlokalisert med Psykosepoliklinikken i DPS-et på Sanderud.  

Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk, omfattende tilleggs-problemer og lavt funksjonsnivå, inkludert personer i TUD (tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold) /LAR (Legemiddelassistert rehabilitering). Teamets arbeidsform vil kjennetegnes av utstrakt ambulant virksomhet.

FACT-teamet vil bestå av teamkoordinator (som er psykologspesialist), overlege, psykologspesialist, sekretær, 9 helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), medarbeidere med brukererfaring og jobbspesialist. FACT-teamet vil samarbeide nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger samt andre aktuelle samarbeidsinstanser.  

 FACT Hedmarken er et prosjekt over 3 år. Hvis prosjektet ikke blir videreført etter prosjektperioden vil stillingen falle under DPS E-H, TSB poliklinikk. Pt. i LAR team

Stillingen er ledig fra 6/1-20

 

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av pasienter i tverrfaglig team etter FACT-modellen
 • Ansvarlig behandler (case manager), herunder ansvar for behandling, journalføring og informasjon.
 • Ambulant virksomhet
 • Være ressursperson og bindeledd mellom FACT Hedmarken og LAR team i DPS E-H.  
 • Delta i teammøter/tavlemøter og behandlingsmøter      
 • Samarbeid med andre instanser, fastleger, nettverk og pårørende 
 • Intern og ekstern veiledning  
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med videreutdanning innen rusavhenighet/psykisk helse
 • Relevant arbeidserfaring med rusmiddelavhengige og LAR pasienter kombinert med psykisk lidelse
 • Ønskelig med erfaring fra ROP/Psykosefeltet
 • Må beherske et skandinavisk språk godt både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort       
Personlige egenskaper
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.           
Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med å utvikle en nyetablert tjeneste.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT-modellen.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.