Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Kreftsykepleier

Offentlig forvaltning

Kreftavdelingen ønsker å rekruttere flere sykepleiere og kreftsykepleiere.

Følgende stillinger er ledig:

75 % stilling, vikariat fra 1. juni til og med 1. februar 2024
75 % stilling, vikariat fra 1. juni til og med 1. september 2024

Vi har også ledige sommervikariater som sykepleier ved døgnområde 10.

Vi på døgnområde 10 leter etter deg, som har spesiell interesse for pasienter med kreft og blodsykdommer, og som ønsker å være med på å utvikle vår spennende avdeling videre.

Ønsker du faglig utvikling, er engasjert og har gode samarbeidsevner? Ta kontakt med oss da vel!

Det er en rask utvikling innenfor det onkologiske og hematologiske fagfeltet, noe som innebærer stadig nye og spennende utfordringer for våre medarbeidere.
Avdelingen består av 3 sengetun, henholdsvis et onkologisk, et palliativt og et hematologisk tun. Det er en bred og spennende pasientgruppe, med mange ulike problemstillinger. Arbeidsoppgaver man møter i avdelingen kan blant annet være cytostatikahåndtering, bivirkninger knyttet til behandling med cytostatika, immunterapi og strålebehandling, nøytropeni, sepsis og andre infeksjoner, omsorg, støtte og terminal pleie, samt mange forskjellige prosedyrer. Vi har et tett samarbeid med Senter for Lindrende behandling, som bistår med avansert palliativ pleie, samt et godt samarbeid med kreftpoliklinikken for å finne den beste løsningen for våre pasienter. Avdelingen bemanner også en krefttelefon som døgnkontinuerlig bistår pasienter, pårørende eller hjemmesykepleien, til pasienter med kreftsykdom som er hjemme.
Vi drifter også Dagenheten som består av 3 senger og 3 stoler, der pasienter observeres før og etter ulike undersøkelser og prosedyrer.

Hos oss vil du få en variert og utfordrende arbeidshverdag med et trivelig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer som tar vare på hverandre.
Med bakgrunn i nylig pandemi og krav til forsvarlig pasientbehandling må den som tilbys utlyst stilling i avdeling for kreft og blodsykdommer fremvise vaksinasjonsattest for covid-19 i henhold til myndighetenes retningslinjer. Vaksinasjonsattest må fremvises i intervju.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Avansert og helhetlig sykepleie til pasienter med kreft- og blodsykdommer 
 • Spennende og varierte prosedyrer og arbeidsoppgaver
 • Elektronisk dokumentasjon
 • Tverrfaglig pasientbehandling i team
 • Håndtering av cytostatika og immunterapi, samt ivareta pasienter som mottar dette 
 • Samhandling med kommunen og internt på sykehuset  
 • Veiledning av studenter 
 • Arbeid på dagenheten må påregnes             

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Grunnleggende IT-kunnskaper
 • Erfaring med DIPS (elektronisk pasientjournal) og Metavision (elektronisk kurve) er en fordel
 • Må være i besittelse av språkkunnskaper som er nødvendige for en forsvarlig yrkesutøvelse, jf. bestemmelsene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven
 • Erfaring fra arbeid med kreftpasienter vil bli lagt vekt på 
 • Faglig engasjement og interesse for kreftpasienten 
 • God samarbeidsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, empati og en positiv holdning
 • Liker utfordringer, kan jobbe fleksibelt og i et høyt tempo
 • Selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i sitt arbeid 
 • Liker tverrfaglig samarbeid   
 • Faglig dyktig og evne til å ivareta pasienter og pårørende i krise
 • Lærevillig, med interesse og engasjement for kreftfaget og egen fagutvikling
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende og spennende jobb i et høyteknologisk sykehus
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitet
 • Dyktige og engasjerte kollegaer, og et godt tverrfaglig samarbeid
 • Godt læringsmiljø, med faste fagdager i turnus
 • En trivelig arbeidsplass med mye humor
 • For tiden 3-delt ønskeplan med arbeid hver 3. helg 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.