Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier Kirurgisk post

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega?

 Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med mange flotte kollegaer som er opptatt av samarbeid i en variert arbeidshverdag!

Kirurgen 4 er en del av Sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus. Vi har 15 senger og er en aktiv sengepost. Kjerneaktiviteten er sykepleie til pasienter som har fått utført ortopediske inngrep, og/eller har skader i muskel og skjelettsystemet. På ortopedisk sengepost behandler vi pasienter innen de fleste ortopediske områdene. Vi har både akuttilbud og planlagt virksomhet for poliklinikk, dagkirurgi og heldøgnspasienter hvorav hofte- og kneproteser utgjør størsteparten av de elektive inngrepene. Pasientene våre er i alle aldre og fra hele landet. Vi tar også i mot noen pasienter innenfor fagfeltet gynekologi. Vi drifter også en preoperativ poliklinikk for ortopediske og gynekologiske pasienter 3 dager i uken. Fra 2022 planlegges det utstrakt behandling av elektive pasienter til dagkirurg ved en egen enhet ved sengeposten. Vi samarbeider tett med de andre postene i Sykepleieavdelingen for god utnyttelse av kapasitet.

Kongsberg sykehus er ett mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon innen medisin, ortopedi og gynekologi og har ett nedslagsfelt på ca 60 000 innbyggere.
Kongsberg ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til skog, alpinbakker og høyfjell. Med 1 times togtur til Oslo og ett godt kollektivtilbud, ligger ikke storbyens fristelser langt unna. Kongsberg tilbyr ett trygt oppvekstmiljø for barn og unge, mange fritidstilbud og ett rikt kulturliv.

Vi har nå ledig :

100% vikariat sykepleiestilling til høsten 2023

80% vikariat sykepleiestilling til april 2023

60% vikariat sykepleiestilling på Kirurgisk sengepost 4, hvor vi i samarbeid med Bemanningssenteret kan tilby deg muligheten for økt stillingsprosent 40 % fast.

Ved interne ansettelser kan andre vikariater/stillinger bli ledig, tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Heldøgn

 • utøve sykepleie til postens pasientgrupper, både akutte og planlagte løp
 • pre -og postoperativ  sykepleie
 • sykepleiefaglig oppfølging til pasienter og pårørende 
 • kartlegge risiko og følge opp tiltak-pasientsikkerhet 
 • tverrfaglig arbeid, samt samarbeide med kommunale tjenester og andre rehabiliteringsinstitusjoner 
 • veiledningsansvar for sykepleiestudenter

Poliklinikk

 • ansvarlig for pasienter på  preoperativ poliklinikk i samarbeid med LIS 1 og anestesilege  
 • kartlegging av pasientens funksjonsområder
 • veiledning og informasjon om preoperative forberedelser

Dagbehandling

 • direkte mottak av pasienter til dagbehandling inkludert preoperativ forberedelser
 • postoperativ sykepleie til nyopererte pasienter i et effektivt behandlingsforløp

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som sykepleier eller hjelpepleier/helsefagarbeider
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • erfaring fra ortopedi/kirurgi vektlegges
 • gode IT kunnskaper, fordel med erfaring i dokumentasjonssystemene DIPS og MetaVision

Personlige egenskaper:

 • være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver på tvers av fagområder og trives som turnusarbeider
 • være en god teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert
 • ansvarsbevisst og strukturert
 • stor arbeidskapasitet og trives i en variert arbeidshverdag med tidvis høyt arbeidstempo
 • positiv holdning og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • stabil og tilstedeværende
 • i tillegg til formell utdanning setter vi store krav til personlige egenskaper og egnethet

Vi tilbyr:

 • 3 ukers opplæring med mulighet for tilpasning
 • nyansattprogram med ekstra månedlige fagdager i turnus
 • kompetanseheving gjennom opplæring, internundervisning og kursdeltakelse, samt 3 faste fagdager i kalenderplan i løpet av et år
 • nyetablert simulering- og kompetanseenhet som benyttes ved opplæring, internundervisning og fagdager.  
 • selvpåvirket kalenderplan
 • en spennende avdeling med faglig bredde
 • godt arbeidsmiljø som vi er stolte av med gode kollegaer med masse humor og stå på vilje
 • ansattgruppen har stort aldersspenn  
 • tilbud fra Velferdsforeningen
 • tilgang til trimrom på ettermiddag og kveld 
 • lønn i hht gjeldene overenskomst