Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier INTERN UTLYSNING

Offentlig forvaltning

INTERN UTLYSNING! En spennende stilling for deg med interesse for Lunge- og gastromedisin!

I stillingen vil du jobbe både ved sengepost og lungemedisinsk poliklinikk. I sengeposten får du jobbe med både lunge- og gastromedisin. To store fagområder med både kronisk og akutt syke pasienter med ulike sykdomsbilder. På poliklinikken får du arbeide med lungefaget på en annen måte. Her utredes pasienter med
ulik lungeproblematikk, samt videre kontroller. Stillingen gir en unik mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Stillingen har en fordeling med 50/40 poliklinikk/sengepost, 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Vi jobber i team og tverrfaglig. Vi har godt samhold  og løser oppgavene i felleskap. Blant annet samarbeider vi med sterkt faglig engasjerte leger, som bidrar med fagkunnskap både i det daglige og i internundervisning.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring innen lungefaget
 • 2 års sykehuserfaring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du er selvstendig i ditt arbeid
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål
 • Du legger til grunn faglige prinsipper i arbeidet, og er en del av kontinuerlig faglig utvikling
 • Du jobber strukturert og evner og prioritere i en hektisk arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et faglig spennende arbeidsmiljø med godt samhold og tverrfaglig samarbeid, hvor vi løser oppgaver i fellesskap
 • Varierte arbeidsdager og -oppgaver
 • Fem studiedager i året fast i turnus
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Kompetanseplan for nyansatt og ansatt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger med blant annet bedriftshytter og bedriftsidrettslag

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.