Sykepleier/ intensivsykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Er du en faglig engasjert sykepleier som søker nye utfordringer? Blir du motivert av å jobbe i team, og evner å holde hodet kaldt når det gjelder? Da kan det være deg vi søker!

Ved dagkirurgisk avdeling har vi ledig et 100 % vikariat i dagstilling fra 01.03.2022 - 31.01.2023.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Avdelingen består av en dagkirurgisk og en postoperativ del som sammen betjener 12 operasjonsstuer. Dagkirurgen er pt åpen fra kl 07-18. Dagkirurgen samarbeider med postoperativ om pasientflyten. Klinikken disponerer i tillegg to sengeposter samt poliklinikk.

Ved klinikken arbeides det bevisst og målrettet med sykepleiefaglig utvikling, hvor den enkelte medarbeider er med i utviklingsarbeidet. Vi har egne fagutviklingssykepleiere som jevnlig underviser på avdelingen. I tillegg arrangerer vi undervisningsdager, og våre ansatte deltar jevnlig på kurs og konferanser. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Vi ser etter deg som setter pasienten i sentrum, er nøyaktig og løsningsorientert, og som har evne til å jobbe strukturert og effektivt i et til tider hektisk miljø. Du har et ønske om å inspirere de rundt deg, og har lyst til å være med på å opprettholde og utvikle det gode fag- og arbeidsmiljøet vi har. Du trives med å samarbeide med andre, men er også ansvarsbevisst og trygg i sykepleierrollen, og er derfor også komfortabel med å arbeide selvstendig. Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Kvalifikasjoner:

• Autorisert sykepleier/spesialsykepleier
• God faglig innsikt
• Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hos oss vil du inngå i et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø, som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Klinikken er lokalisert i sykehusets hovedbygg sentralt i Oslo, og er en del av et sykehus med lange tradisjoner og et levende verdigrunnlag.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Vi vil fortløpende gå igjennom søkere og kalle inn til intervju, så det anbefales å søke på stillingen så snart som mulig.