Sykepleier / intensivsykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

To av våre ansatte skal begynne på videreutdanning og vi har derfor ledig to vikariater i 100% turnusstilling fra 1/8-2021 til 1/9-2022 - med mulighet for forlengelse.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken disponerer to sengeposter, dagkirurgisk post, operativ enhet, ti operasjonsstuer og poliklinikk. Det arbeides bevisst og målrettet med sykepleiefaglig utvikling, hvor den enkelte medarbeider er med i utviklingsarbeidet.

Postoperativ avdeling er delt i to seksjoner: Dagkirurgen og Postoperativ avdeling (PO). Man knyttes primært til enten Dagkirurgen eller PO, men man vil få opplæring på begge plasser for å kunne arbeide ved begge seksjonene. PO består igjen av to overvåkingsavdelinger, en voksen-PO (9 senger døgnkontinuerlig) og en barne-PO som tar imot ØNH-barn (4 senger på dagtid). Pasientgruppen består primært av ortopediske pasienter som har gjennomgått protesekirurgi eller annen ortopedi, ØNH-pasienter og pasienter som har gjennomgått brokk-kirurgi.

PO har 5 døgns-drift fra mandag kl. 07:30 til lørdag kl. 08:30. Vi holder stengt i helgene og alle helligdagene. På sommeren har vi fellesferie og stenger avdelingen i 4 uker.

Vi har egne fagutviklingssykepleiere som jevnlig underviser på avdelingen. Vi arrangerer undervisningsdager og våre ansatte deltar jevnlig på kurs og konferanser. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.

Arbeidsoppgaver:

 • Postoperativ sykepleie, observasjon og behandling av postoperative pasienter innen ortopedi, generell kirurgi samt ØNH, herunder ØNH-barn
 • Avlaste Dagkirurgen ved behov for overvåking av pasienter på dagkirurgisk enhet
 • Yte assistanse til anestesiavdelingen ved innleggelse av pre-operative blokader

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier/intensivsykepleier
 • God faglig innsikt
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet

Egenskaper

 • Du bør være nøyaktig, løsningsorientert og kommunisere godt med kollegaer, pasienter og ulike faggrupper
 • Kunne arbeide strukturert og effektivt i et til tider hektisk miljø
 • Kvalitets- og ansvarsbevisst
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP