Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier i vårt avklarings og rehabiliteringsteam. 

Offentlig forvaltning

Enhet for Hjemmetjenester i bydel Alna består av:

6 avdelinger for hjemmesykepleie (Furuset, Ellingsrud, Haugerud, Lindeberg, Hellerud og Teisen)
Avdeling for praktisk bistand
Avdeling for mottak og forvaltning
Avdeling for avklaring og rehabilitering
Ambulerende rehabiliteringsteam
Furuset og Haugerud seniorsenter
Avdeling for Stab og Utvikling.

Bydelen har utviklet en strategi og har høye ambisjoner om å levere gode tjenester til våre innbyggere slik at de skal være mest mulig selvhjulpne for å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Avdeling for avklaring og rehabilitering inneholder ergo- og fysioterapitjenester for voksne, hverdagsrehabilitering og avklaringsteam. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og hjemmetrenere.  

Vi har nå ledig en fast 100% stilling som sykepleier i vårt avklaringsteam.

Stillingen er ledig omgående. 

 

Arbeidsoppgaver:

Kartlegging av behov i samarbeid med bruker og deres pårørende.

Sikre god og forsvarlig sykepleie i tråd med gjeldende kvalitetskrav og lovverk. 

Bidra til tverrfaglig kartlegging av bruker med fokus på; Hva er viktig for deg?

Ansvar som primærkontakt for egne brukere. Ansvarsvakt for teamet kveld og helg. 

Gi råd og veiledning omkring mestring og enkle hjelpemidler, velferdsteknologi og ulike lavterskeltilbud i Oslo kommune

Bidra til trening og avklaring av hjelpebehov i tett samarbeid med tverrfaglig team og andre aktuelle samarbeidspartnere eksternt og i egen bydel. 

Sikre gode overføringer til andre tjenester ved behov. 

Veilede, undervise og informere pårørende, studenter og kollegaer.

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisert sykepleier
Innblikk i og forståelse for ulike faggruppers kompetanseområder
Ønskelig med erfaring fra å jobbe med mestring som tankesett og ressursfremmende samtale, MI som metode.
Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten og/ eller fra spesialisthelsetjenesten
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, bestått norsk C1
Førekort kl. B
Det er krav om politiattest

Personlige egenskaper:

God samarbeidsevne, fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig
Engasjert, positiv og løsningsorientert
Bidra til en positiv kultur- og holdningsbærer
Vi vektlegger gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

100% fast stilling i todelt turnus med arbeid hver 3. helg
Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
Et spennende og sterkt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
God opplæring og god oppfølging
Kompetanseutvikling
Ltr. 29-42