• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3888917
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Sykepleier i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde.

Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt.

Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning. Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte pasient. For å oppnå dette bruker vi blant annet Mentaliseringsbasert miljøterapi, BET- basert miljøterapi samt IMR (Illness Managment and Recovery). 

Tjenesteområdet innehar i dag 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Inkludert er Rudsdalen bo- og behandlingssenter som består av mottaksplasser, KAD psykisk helse, brukerstyrt plass og 6 langtidsplasser.

Vi utfører helsetjenester til voksne med alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus som trenger oppfølgning over en kortere eller lengre periode. Avdelingene er preget at høy faglighet og godt arbeidsmiljø. Vi søker sykepleiere til helgestillinger i 3 faste stillinger og 3 vikariater i todelt turnus dag/aften 15-17% stilling, per tiden med arbeid hver 3. helg.

Stillingene tiltredes etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier 

 • utreder, behandler og yter du omsorg til inneliggende pasienter
 • samarbeider du med lege, vurderer pasientens helsetilstand og behov for helsetjenester ved innleggelse og opphold
 • observerer du pasientens status i psykisk helsetilstand med tanke på utskrivelse eller overføring til annet omsorgsnivå
 • har du tett tverrfaglig samarbeid og dialog med samarbeidspartnere
 • har du ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV 
 • Andre kandidater med relevant helserelatert 3-årig høyskoleutdanning kan være aktuelle
 • Du har erfaring fra fagfeltet psykisk helsearbeid og rus
 • Du er fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende

Det er en fordel at du har

 • videreutdanning i psykisk helsearbeid og /eller rus
 • videreutdanning i geriatri
 • kjennskap til MBT og BET

Personlige egenskaper:

 • God vurderings- og beslutningskompetanse
 • Initiativrik
 • Håndterer akutte situasjoner på en god måte
 • Kreativ og innovativ
 • Evne til å samarbeide, samt å bygge relasjoner
 • Selvstendig
 • Innehar høy grad av faglig integritet og har evne til etisk refleksjon

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Individuelt tilpasset opplæringsplan
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Annet 

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3888917
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune