Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  04.02.2021
 • Sted:
  SLEPENDEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SLEPENDEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3375139
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Sykepleier i turnus

Er du vår nye medarbeider?

Tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. 

Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning.  Psykisk helse og rus, tilrettelagt boliger og akutte tjenester er et tilbud til voksne med psykiske og rusrelaterte helseproblemer. Bolig- og tjenestetilbudet består av åtte boliger geografisk spredt rundt i kommunen. Vi jobber med å tilrettelegge for en bosituasjon som fremmer økt selvstendighet og mestring hos den enkelte beboer.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, og vi har fokus på faglig utvikling og kompetansedeling. Vi satser på felles behandlingsstrategi med implementering av IMR og MBT-M i alle boligene.

Beboerne mottar lovpålagte tjenester og har individuelle vedtak. Det gjøres oppmerksom på at vi i perioder driver med dyreassistert terapi (DAT) i boligene våre.

Arbeidsoppgaver
 • Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak, for eksempel psykisk helsehjelp og praktisk bistand 
 • Oppfølging av aktiviteter knyttet til helsehjelp og livsopphold 
 • Legemiddelhåndtering 
 • Til stillingen hører også hovedkontaktansvar, kriseforebygging og intervenering 
 • Samarbeid med behandlingsapparatet, øvrige kommunale tjenestetilbydere og pårørende er også påkrevd
Kvalifikasjoner
 • Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV 
 • Vernepleier kan også søke 
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet 
 • Du er fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy 
 • Du har kunnskap om lovverk for tjenesteområdet 
 • Du behersker norsk, muntlig og skriftlig. Søkere fra land utenfra Skandinavia må ha bestått norskprøve C1
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er god til å kommunisere 
 • er en lagspiller 
 • tar initiativ 
 • har pågangsmot 
 • har evne til planlegging og gjennomføring 
 • er innovativ

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 •  Offentlig tjenestepensjonsordning
 •  NB: Sykepleiere som blir ansatt i vikariat eller fast stilling, og arbeider turnus tjener i Bærum kommune vesentlig mer enn hovedtariffavtalen for KS. Relevant videreutdanning gir i tillegg lønnsmessig uttelling
 •  Kompetanseutviklingsstipend
 • Arbeid hver 3. helg 

 
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse