Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier i team

Vi søker deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier, og tilbyr varierte oppgaver med stort fokus på faglig utvikling og fleksibilitet.

I april 2020 endret sykehjemmet sin arbeidsorganisering for å sikre pasientsikkerheten og den sykepleiefaglige dekningen. Sykepleierne arbeider nå i stab med fagutviklingssykepleier som teamleder. Helsefagarbeiderne er også inndelt i to team per avdeling, hvor de respektive teamlederne fordeler pasientansvar og avdelingens daglige arbeidsoppgaver.

Sykepleiere i stab jobber utenom annen bemanning og er i hovedsak fristilt til sykepleieoppgaver på sykehjemmet. 

Sykepleierne utfører sykepleieroppgaver i hele sykehjemmet som innebærer direkte sykepleie til pasienter, oppfølging av pasient og pårørende, medikamenthåndtering, dokumentasjon, rapportering, kliniske observasjoner og undersøkelser, utarbeidelse av tiltaksplaner og gjennomføring av brukersamtaler i samarbeid med helsefagarbeiderne. Sykepleierne fungerer også som veiledere og rådgivere for avdelingene. 

Kvalifikasjoner:

Vi krever autorisasjon som sykepleier, HPR-nr. hos SAK må oppgis i søknaden
Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
Kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel

Personlige egenskaper:

Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser
Du fungerer godt i teamarbeid og har evnen til å delegere arbeidsoppgaver slik at sykehjemmet til enhver tid har rett person på rett plass
Du må like å arbeide i relasjon med eldre mennesker
Du er ansvarsbevisst og løsningsfokusert
Du er fleksibel og liker utfordringer

Vi tilbyr:

Muligheter for faglig utvikling
Faglunsj og ABCDE-simuleringer annenhver uke
Ukentlige team-møter for sykepleierne 
Internundervisning; sykehjemmet har ressurspersoner innenfor fagområdene
Gratis parkering
Mulighet for å kjøpe lunsj og middag fra vårt kjøkken
Stillingskode 717400: Årslønn kr 485 400- 569 100. I tillegg kommer et turnustillegg på kr 12 000 årlig.