• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3873998
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Sykepleier i rus og psykisk helse team

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet psykisk helse og rus gir tilbud til personer med utfordringer innen psykisk helse og avhengighet i Bydel Sagene. Enheten består av til sammen ca 80 årsverk fordelt på flere tjenestesteder bestående av boliger med bemanning, lokale væresteder og ambulerende tjenester. I tillegg er Boligseksjonen organisert under denne enheten og har ansvar for de økonomiske og sosiale boligvirkemidlene.

Vi har et sterkt fagmiljø som stiller høye krav til ansatte. Vi jobber faglig og helhetlig i samarbeid med NAV så vel som med andre interne og  eksterne enheter, frivillige organisasjoner og beboerne selv for innbyggernes beste. 

Det er nå ledig to faste stillinger som sykepleiere i rus og psykisk helse team. Teamet består i dag av psykiatriske sykepleiere, helsearbeidere, vernepleiere, sosionomer, og andre med sosialfaglig bakgrunn.

Teamet jobber oppsøkende og ambulant for å bistå brukere i å mestre utfordringer hverdagslivet. Dette gir en variert arbeidshverdag som blant annet kan bestå av støttesamtaler,  miljøterapi hjemme hos våre brukere, hjelp til økonomi og samarbeid med NAV , spesialisthelsetjeneste og andre.  Vi skal bidra til at våre brukere opplever økt mestring og livskvalitet, der målsettingen er at de skal bo hjemme så lenge som mulig.

     

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver

 • Utføre god og faglig sykepleie i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og kvalitetskrav
 • Sårstell
 • Jobbe helhetlig med brukere der man ser rus, somatikk og psykisk helse i en sammenheng
 • Tett samarbeid og dialog med brukere og pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere
 • Veiledningsansvar overfor kolleger, og studenter
 • Rapportering og dokumentasjon i Gerica ihht gjeldende lovverk
 • Delta i endrings- og utviklingsarbeid og ansvarlig for å holde deg faglig oppdatert
 • Samhandling med pårørende, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
 • Forebygge og intervenere ved kriser

 

 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier (HPR-nummer skal oppgis i søknaden/CV)
 • Selvstendighet i utøvelsen av sykepleier-faget
 • Gode kunnskaper i IKT
 • Bestått norskprøve på høyere nivå (tilsvarende nivå C1), både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring med bruk av Gerica og Gat 
 • Ønskelig med videreutdanning i rus/ og psykisk helsearbeid
 • Erfaring med ambulant og oppsøkende arbeid vektlegges
 • Du må ha kjennskap til både kommunal førstelinje og spesialisthelsetjenesten
 • Personlig egnethet vektlegges  

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner 
 • Du er positiv, motivert og engasjert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Evne til å ha en imøtekommende og løsningsorientert holdning overfor brukere, samarbeidspartnere, arbeidsgivere og kollegaer
 • Du har evne til å planlegge, strukturere, prioritere og koordinere
 • Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos bruker
 • Du har stor arbeidskapasitet og mestrer et høyt arbeidstempo
 • Du har evne til å se muligheter og ressurser hos mennesker 
 • Du har godt humør

Vi tilbyr:

 • Fast 100% dagstilling
 • Et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med god takhøyde
 • Stilling lønnes som Sykepleier i lønnsramme 30 til 44 i 100% stilling. Lønn fastsettes etter ansiennitet. 
 • Deltakelse på kompetansehevende tiltak etter kompetansemodulen
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3873998
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune