Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier i LAR

Offentlig forvaltning

Vi søker sykepleier med erfaring fra rusfeltet, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og fra poliklinikk, til spennende stilling for arbeid med våre LAR-pasienter.

Avdeling rus -og avhengighet (ARA) driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling. Vi er opptatt av faglig utvikling, og har flere pågående forsknings- og forbedringsprosjekter.

Kommer du til oss blir du en del av et team med faglig engasjerte og høykompetente folk. Seksjonen består i dag av 5 psykologspesialister, 5 kliniske/spesialutdannede sosionomer, spesialsykepleiere, psykologer, overlege, LIS, kontorfaglige, en filosof og seksjonsleder. Vi har en variert pasientgruppe med sammensatte psykiske, sosiale og rusrelaterte utfordringer. Pasientene sliter med alt fra periodevis overforbruk av alkohol til samtidig avhengighet til flere rusmidler. I tillegg kommer noen for problematisk bruk av pengespill, gaming og sosiale medier.

Her tilbys individualterapi og langtidsgruppeterapi. Behandlingen planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med pasienten, pasientens nære relasjoner og førstelinjetjenesten, samt øvrig spesialisthelsetjeneste. Vi har også et eget tilbud til pårørende. En del av vårt behandlingstilbud er legemiddelassistert rehabilitering/substitusjonsbehandling (LAR). Vi har felles kliniske møter for tverrrfaglighet i arbeidet.


Seksjonen har en bred sammensetning av kompetanse og personligheter, som gjør det til en stor og spennende faggruppe med fokus på god pasientbehandling og som gir viktige bidrag til den faglige utviklingen. Vi er opptatt av trivsel og det å kunne være rustet til å møte arbeidsoppgavene også når de er krevende. Derfor prioriterer vi humor, takhøyde og ivaretakelse av hverandre som kollegaer. Dette involverer en åpen dør-policy og en uskreven regel om obligatorisk oppmøte i lunsjen.

Liker du vafler, felles lunsj med quiz og solid kollegastøtte? Har du lyst på begredelig kontorutsikt til shoppingsenter, parkeringshus og blokker på Grorud? Da håper vi du er nysgjerrig på om ARA Grorud poliklinikk er noe for deg.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter autorisert sykepleier

Erfaring fra arbeid med LAR-pasienter

Det er ønskelig med erfaring fra poliklinikk

 

Personlige egenskaper:

Stor arbeidskapasitet
Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig
Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
Evne til å bygge gode relasjoner
Gode samarbeidsevner
Engasjement og vilje til nytenkning
Fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid
Ønskelig med førerkort klasse B og egen bil
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Mulighet for bolig og barnehage

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag