Ledig stilling

Elverum kommune

Sykepleier i innsatsteam

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og brenner for tverrfaglig samarbeid og utvikling, kan dette være jobben for deg! Elverum kommune søker en engasjert, faglig dyktig og handlekraftig sykepleier til vårt innsatsteam.

Kommunens innsatsteam startet opp i 2016 og er fremdeles i utvikling. Innsatsteamet er et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier, og er en utøvende tjeneste rettet mot personer med behov for rehabilitering i hjemmet. Arbeidstid er lagt til dagtid. 

Innsatsteamet har en tverrfaglig arbeidsform der intensjonen er kartlegging og intensiv oppfølging av brukere over en kort periode. Målgruppen er brukere med brått funksjonsfall og som trenger videre tverrfaglig rehabilitering etter sykehus-, korttids- eller rehabiliteringsopphold. Sykepleierens hovedoppgaver er blant annet P-ADL-kartlegging og -trening, fagspesifikke kartlegginger, samt tverrfaglig samhandling og rehabilitering for at bruker skal fungere best mulig i hjemmet.

Innsatsteamet er tilknyttet friskliv, fysio- og ergoterapitjenesten som ligger under tjenestekontoret i sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge brukers behov for bistand og tilrettelegge hjemmesituasjonen etter sykehus-,  korttids- eller rehabiliteringsopphold i institusjon.
 • Trygge bruker i å mestre hverdagen i eget hjem i et helhetlig pasientforløp.
 • Sette mål, planlegge og iverksette tiltak i samarbeid med bruker.
 • Utføre sykepleiefaglige oppgaver.
 • Opprette, videreføre og evaluere tiltaksplaner i vårt journalsystem Gerica.
 • Vurdere videre tjenestebehov.
 • Samarbeide tett med kommunens tjenestekontor, hjemmebaserte tjenester, korttids-/rehabiliteringsavdeling.
 • Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Førerkort i klasse B.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og å jobbe i team.
 • Ved tilbud om stillingen må gyldig politiattest fremlegges.

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring med tilrettelegging og veiledning.
 • Erfaring med bruk av kartleggingsverktøy.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling.
 • Erfaring med bruk av tiltaksplaner og journalsystemet Gerica.
 • Relevant videreutdanning.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe både selvstendig og i team.
 • Strukturert og målrettet.
 • Faglig oppdatert.
 • Nytenkende.
 • Helhetstenkende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordringer og varierte arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å skape tillit, veilede, motivere og være en pådriver i utviklingsprosesser.
 • Opplæring etter behov.
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldene lov, forskrifter og avtaleverk.