Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier i hjemmetjenesten Bydel Ullern

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten i Bydel Ullern har nylig omorganisert fra tre til to seksjoner. Målet var å etablere fleksible og robuste grupper som kan tilpasse seg dagens og fremtidens krav til en god hjemmetjeneste. Vi etablerte også ett ressursteam, som rommer de fleste av fagstillingene våre. Dette gjør vi for å utvikle tjenesten til det bedre og få kunne bruke alle de gode ressursene våre på en enda bedre måte.
Vi jobber daglig med å fremme hverdagsmestring. Vi ønsker at våre brukerne skal leve gode liv hjemme, så lenge det er mulig. I den forbindelse har vi også et stort fokus på velferdsteknologi og digitale løsninger, samtidig som vi utforsker andre måter å jobbe på. 

Etter omorganiseringen, ser vi at vi har behov for å styrke kompetansen vår i hjemmetjenesteseksjonene, og søker derfor etter deg som er faglig sterk, engasjert, blid og har lyst til å utgjøre en forskjell for innbyggerne våre. Vi har ledig stilling som sykepleier i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre pleie- og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens behov.
 • Være tjenesteansvarlig sykepleier for egne brukere, og ha ansvarsvakt kveld og helg.
 • Fokusere på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at de opplever trygghet og mestring.
 • Arbeide tverrfaglig sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere
  Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med brukerne.
 • Undervise, veilede og informere brukere, pårørende, medarbeidere, studenter og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Være ressursperson for et fagområde og delta i kvalitetsarbeid.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, og delta i faglig utviklingssamarbeid.
 • Utføre faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie, gjerne med videreutdanning i psykiatri, geriatri, sårbehandling eller annet relevant for tjenesten. 
 • Gode digitale ferdigheter - vi har mange dataverktøy vi bruker daglig.
 • Meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå C1. 
 • Førerkort klasse B, må opplyses i søknaden.
 • Politiattest må fremvises før tiltredelse .

Personlige egenskaper:

 • Du må være omgjengelig, og ha godt humør. Være bevisst på hvordan du påvirker de rundt deg. 
 • Være komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser.
 • Du må tørre å ta ansvar, ha evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere samtidig som du også kan sette grenser.
 • Gode og tillitsskapende kommunikasjonsferdigheter.
 • Være fleksibel.
 • Engasjert,  ærlig og redelig.
 • Kunne jobbe i team, og samhandle med andre faggrupper.

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Du får mange gode kollegaer, som vil hverandre vel, og som trives på jobb. Vi ler mye og ofte, og står sammen i både "gode og onde dager". 
 • Lønnsramme 2606, og lønnstrinn etter ansiennitet.
 • To-delt turnus med arbeid hver 3. helg