Detaljer

 • Bedrift
  Våler kommune
 • Søknadsfrist
  05.05.2019
 • Sted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Type arbeid:
  Sykepleier i hjemmetjenesten
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  VÅLER I ØSTFOLD
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1632589
 • Se her for andre jobber fra Våler kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier i hjemmetjenesten

Vi har ledig svangerskapsvikariat i 100 % stilling som sykepleier fra 01.08.19 med mulighet for fast ansettelse.

Beskrivelse:

Pleie og omsorg gir tjenester til hele Våler kommune. For tiden er det 135 brukere i hjemmetjenesten og 25 plasser på sykehjemmet. Tjenestene gis også til hjemmeboende og beboere i våre 33 omsorgsboliger og 23 trygdeboliger. Virksomheten består av 110 ansatte og 64 årsverk.

Sykepleiere i kommunen jobber helsefremmende, forebyggende og behandlende. Det er stort fokus på rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak. Det utøves sykepleie i forhold til akutt sykdom/skade og til pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt. Det å kunne vurdere hver pasient ut ifra sitt individuelle behov for pleie og omsorg er viktig. Kartlegge og vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, og igangsette tiltak og utarbeide prosedyrer i den forbindelse. En vil ha et utstrakt samarbeid med ulike aktører både innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

Stillingens hovedoppgave:

 • Selvstendig ansvar for å ivareta sykepleierfunksjonene; helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor akutt sykdom/skade, pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt, eldre med behov for pleie og omsorg. Vurdere behov og planlegge pleietilbudet, og igangsette tiltak og utarbeide prosedyrer i den forbindelse..
 • Administrasjon av medikamenter i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner.
 • Dokumentasjon og rapportering.
 • Forberede legevisitt, innhenting av prøvesvar, observasjoner og status
 • Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling, herunder også tannbehandling
 • Veiledning og opplæring av det øvrige personell.
 • Sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyskoleutdanning sykepleier/vernepleier.
 • Behersker godt norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • Gode sosiale egenskaper
 • Velutviklet evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Godt humøre
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for selvutvikliling
 • Et stimulerende og hektisk arbeidsmiljø med stor grad av frihet.
 • Turnus med arbeid hver 4. helg
 • Muligheter for lange vakter i turnus med lengre fri perioder
 • Planmessig opplæring
 • Kommunale vilkår og gunstig pensjonsordning gjennom KLP

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å lese din søknad.

Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess og søknaden må derfor sendes elektronisk via stillingsutlysning på vår hjemmeside. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere..

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønske om unntatt offentlighet i hvert enkelt tilfelle.