• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3953700
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleier i hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

 

 

                                 

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.   

Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. 

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. 

Vi har rundt 650 aktive brukere som i dag ivaretas av 4 fire grupper. For å kunne gi pasientene bedre oppfølging og medarbeiderne økt kontinuitet i arbeidet er vi inne i en spennende prosess hvor vi i september omorganiserer og 4 grupper skal bli til 3 avdelinger, med to team i hver avdeling. I den forbindelse styrker vi også ledelsen med en assisterende avdelingsleder i hver avdeling.  

Vi benytter LMP/PDA som arbeidsverktøy. 

Enheten drifter prosjekter mot sårbare eldrehar trivselskoordinator for hjemmeboende eldrevi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi mot økt bruk av ulik velferdsteknologi. 

 

100 % fast stilling som sykepleier i hjemmesykepleien  

Ved ønske om annen stillingsstørrelse kan dette diskuteres under intervjuet. 

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. 

Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger. 

Dokumentasjon      

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder som for eksempel, demens, rus, psykiatri, palliasjon, psykisk sykdom hos eldre 

 • Gode norskkunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Sertifikat på bil 

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø 

 • Gode samarbeidsevner 
 • Høy grad av fleksibilitet 
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet 
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Vi kan tilby: 

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei. 
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna. 
 • Fokus på kompetanseheving 
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene og laboratoriearbeid 
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Trivelige kollegaer 
 • Ønsketurnus 
 • 1 oval frihelg med fri fredag eller mandag i forbindelse med en frihelg, også for 100% stillinger 

 

Gode lønnsbetingelser: 

 1. Funksjonstillegg på kr. 20 000 pr. år ved 100% stilling for alle sykepleiere/ vernepleiere i hjemmesykepleien. For deltidsansatte prosentjusteres tillegget i tråd med stillingsstørrelse. 

 1. Rekrutteringstilskudd på kr. 10 000,- 

 1. Mulighet for lønnet permisjon og dekning av utgifter til deltidsstudier innenfor demensomsorg, psykiske lidelser, rus, akutt geriatri, kreftomsorg/lindrende behandling og velferdsteknologi i tråd med enhetens kompetanseplan. Det vil kunne kreves bindingstid ved gjennomføring av studier dekket av arbeidsgiver. 

 1. For sykepleiere som ønsker å flytte til kommunen vil vi bistå med å finne bolig, flytting og annen praktisk informasjon/ bistand i forbindelse med flytting. Den aktuelle personen vil få en kontaktperson som bistår med dette. Nærmere informasjon og dialog om dette gis i forbindelse med intervju.  

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? 

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien! 

 

Intervjuer kan gjennomføres fortløpende hvis mulig. 

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Gyldig polititattest må framvises før tilsetting

Lønn ihht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3953700
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune