Detaljer

 • Søknadsfrist
  29.05.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  3
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  731868

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier i hjemmebaserte tjenester

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter PDA som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy.

Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene som svarte er fornøyde med tjenesten vi yter! Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, drifter virtuell korttidsavdeling og har hverdagsrehabiliteringsteam knyttet til enheten.

Ledige stillingsstørrelser og typer:

100% fast stilling gruppe Sentrum er ledig fra dags dato

100% vikariat sykepleier gruppe Sentrum er ledig dd - 30.04.19

  80% vikariat sykepleier gruppe Idd er ledig dd - 31.01.19 da 2 av våre sykepleiere er ute i fødselspermisjon.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder.

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

Gode samarbeidsevner

Høy grad av fleksibilitet

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

 

Vi kan tilby:

Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.

Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.

Fokus på kompetanseheving

Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid

Godt arbeidsmiljø

Trivelige kollegaer

Ønsketurnus

Lønn iflg tariffavtale og rekrutteringsstrategi for sykepleiere til faste stillinger i Halden kommune som er 10 000 kr/år i påslag til tariffestet lønn

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Lønn etter gjeldende lov, avtaleverk og rekrutteringsstrategi

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk va Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Anita Nyseth Fagerlie, Avdelingsleder, mobil: 93243234, anita.fagerlie@halden.kommune.no

Marianne Horgen, Enhetsleder hjemmesykepleien, tlf: 40239852, mobil: 40239852, marianne.horgen@halden.kommune.no