Detaljer


Sykepleier i 56 % natt ved Åråsveien bo-og omsorgssenter

Åråsveien bo- og omsorgssenter er en institusjon for mennesker med demens. Institusjonen består av 3 seksjoner med til sammen seks boenheter. Totalt har vi 44 institusjonsplasser og 6 plasser ved vårt dagsenter. Institusjonen ligger på Kjeller, med gangavstand til Lillestrøm sentrum.  
Vi er et moderne sykehjem med differensierte tilbud, som skal dekke behov hos mennesker med demens gjennom ulike faser av sykdomsutviklingen. Sykehjemmet har en god sykepleiedekning og vi har egne fagutviklingssykepleiere i 100 % stilling ved alle våre tre avdelinger.
 

Arbeidsoppgaver
Sykefaglige oppgaver knyttet opp til omsorg av våre pasienter, dette innebærer blant annet: planlegging, gjennomføring og evaluering av alle sykepleiefaglige og miljøterapeutiske tiltak. Nattsykepleier er stasjonert på en avdeling med 16 plasser, og har det sykepleiefaglige ansvaret for hele institusjonen på natt, i nært samarbeid med 3 helsefagarbeidere.
Turnusen består av nattevakter på ukedager og med arbeid hver tredje helg (natt til lørdag, natt til søndag og natt til Mandag).

Kvalifikasjoner
 •  Norsk autorisasjon som  sykepleier
 •  Interesse for arbeid med mennesker med demens
 •  Bidra til fagutvikling i avdelingen
 •  Veiledning av andre yrkesgrupper
 •  Gode datakunnskaper
 •  Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Bergenstest eller nivå B2)
 •  Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse 
Personlige egenskaper
 • Relasjonsbygger som opprettholder et godt arbeidsmiljø
 •  Ansvarsbevisst
 •  Gode samarbeidsevner, kunne arbeide selvstendig og i team
 •  Er fleksibel, kreativ og løsningsfokusert
 •  Gode kommunikasjonsevner
 •  Faglig engasjert og opptatt av kunnskapsbasert praksis
 •  Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Et levende fagmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trivelige arbeidskollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeid
 • Årlige kompetanseuker og muligheter til å delta på undervisning, kurs, seminarer, prosjekter o.l.