Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillehammer kommune

Sykepleier i 100% vikariat 1år

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier 100% i et spennende årsvikariat søkes - er du den vi leter etter?
Tjenesteområde for psykisk helse og rus i avdeling Oppfølgingsteamet søker etter en sykepleier da en av våre sykepleiere skal ut i et års permisjon for å jobbe på DPS Lillehammer. Vikariatet er fra 1. oktober 2022 til 30. september 2023, med mulighet for forlengelse.

Oppfølgingsteamet gir tjenester til personer over 18 år med sammensatte og komplekse behov på grunn av alvorlig og langvarig psykisk lidelse og eller alvorlig rusmiddelavhengighet. Tjenesten er organisert ut fra forløpstenkningen som skisseres i Veilederen «Sammen om mestring», og gis etter miljøterapeutiske prinsipper hvor målrettet endringsarbeid står sentralt.

Vi er opptatt av brukermedvirkning, og er i en prosess med å bygge opp en recovery-orientert tjeneste. Vi jobber også med å innføre FIT. I vår tjeneste er deltagelse i arbeid eller aktivitet likestilt med annen form for behandling. Gjennom å sette søkelys på den enkeltes ressurser og egen bedringsprosess er målsetningen å fremme selvstendighet, styrke evnen til å mestre eget liv, ha en aktiv og meningsfylt tilværelse og delta i samfunnet i den grad personen selv ønsker.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuelt tilrettelagt og strukturert oppfølging av pasienter, med søkelys på psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet samt somatisk helse, ernæring, tannhelse og forebygging av overdoser og selvmord.
 •  Medansvar for feltpleie
 •  Tverrfaglig samarbeid, kontakt med samarbeidspartnere og pårørende.
 • Oppgavene skal ha mestrings og recovery perspektiv og skje i tett samarbeid med pasienten.
 •  Primærkontaktansvar for pasienter, som blant annet innebærer å utarbeide, iverksette og følge opp målrettet tiltaksplan i samarbeid med den enkelte pasient.
 • Koordinering av ansvarsgrupper utarbeidelse av IP og kriseplan i samarbeid med pasientene.
 • Enkelte administrative oppgaver.
 • Deltagelse i fagutvikling og nytenkning rundt tjenestetilbudet samt i å sikre implementering av utviklingsarbeidet i den daglige driften.
 • Deltagelse i å utvikle og iverksette gode systemer for kvalitetssikring i tråd med forventninger som stilles. Veiledning av studenter må regnes med

  Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Videreutdanning og/eller relevant erfaring innen fagområdet psykisk helse og rus er en fordel.
  • Erfaring av nyere dato i forhold til somatisk helsehjelp vil være til stor nytte
  • Kjennskap til og erfaring med anerkjente terapeutiske metoder innen psykisk helse- og rusarbeid er en fordel, spesielt metoder for brukermedvirkning og recovery.
  • Stillingen inngår i turnus
  • Førerkort klasse B
  • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

  Personlige egenskaper:

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Engasjement, kreativitet, fleksibilitet, tydelighet og evne til å jobbe målrettet og strukturert er egenskaper som er ønskelige. Stillingen krever stor grad av selvstendighet. Som medarbeider i et tjenesteområde som er under stadig utvikling, vil det være nødvendig med evne og vilje til omstilling og deltakelse i endringsprosesser. På grunn av sammensetningen i personalgruppen oppfordres spesielt menn til å søke.

  Vi tilbyr:

  • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfelt.
  • Et godt tverrfaglig miljø med engasjerte medarbeidere.
  • Deltagelse i og påvirkning av utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med alvorlige psykiske og/eller alvorlig rusmiddelavhengighet.
  • Søkelys på kompetanseheving og fagutvikling for de ansatte.
  • Et arbeidsmiljø med mye humor og arbeidsglede.
  • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger.