Detaljer


Sykepleier i 100 % fast stilling ved Stalsberg BBS avdeling 1

Stalsberg bo- og behandlingssenter består av 3 avdelinger med totalt 56 beboere med langtidsvedtak. Avdeling 1 har 22 beboere, fordelt på tre grupper.
Vi har god sykepleierdekning og vi har sykehjemslege 2,5 dager pr uke.

Vi søker sykepleier i 100 % fast stilling, todelt turnus med arbeid hver 4.helg (langvakter).

Har du erfaring med eldreomsorg og er opptatt av at de eldre skal oppleve en meningsfull hverdag og mestringsfølelse?
Er du en engasjert og driftig sykepleier som kan være med på å utforme og utvikle enheten faglig og sosialt?

     

Arbeidsoppgaver
 • Stell, tilrettelegging og aktivisering
 • Personsentrert omsorg og miljøarbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Mattilberedning og servering
 • Observasjon og dokumentasjon
 • Forefallende arbeid i avdelingen
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Veiledning av andre yrkesgrupper, brukere, pårørende, studenter og elever

 

 

 

 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Ønskelig med videreutdanning innen demens/geriatri eller palliasjon
 • Personlig egnethet og engasjement for eldreomsorgen vektlegges.
 • Gode IKT-kunnskaper. Vårt fagsystem er Gerica
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Dokumentert norskkompetanse tilsvarende nivå B1 skriftlig og muntlig)
Personlige egenskaper
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø ved å være kreativ, motiverende og løsningsorientert
 • Ønske om å lykkes sammen, og å skape gode opplevelser for beboere, pårørende og kollegaer
 • Genuin interesse for pasienten og det å gi en tjeneste av god kvalitet
 • Ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Opptrer rolig i komplekse situasjoner
 • Være fleksibel og ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag