• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4149941
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

2 Sykepleier/Spesialsykepleier i 100 % fast stilling i hjemmesykepleien ved Namsos bo- og velferdssenter avd.1

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi utvider vårt distrikt og har behov for flere sykepleiere i avdelingen! Vi søker derfor etter 2 x 100 % fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier. Ved ønske om annen stillingsstørrelse kan dette diskuteres under intervjuet.

Stillingene innebærer jobb i hjemmesykepleien ved Namsos bo -og velferdssenter avd 1. og ute i tilhørende distrikt. 

I hjemmetjenesten arbeider de ulike yrkesgruppene tett, med fokus på å levere individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Avdelingen samarbeider med de andre avdelingene i hjemmetjenesten og ressursene utnyttes på tvers når det er behov for det. Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter." 

Arbeidsområdet:

 • Direkte underlagt avdelingsleder
 • Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor tjenesten nås
 • Helhetlig oppfølging av brukerne, dokumentasjon, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper m.m.
 • Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune

Vi søker person som:

 • Er offentlig godkjent sykepleier eller spesialsykepleier (minimum 60stp.)
  • Studenter ferdig våren 2022 oppfordres til å søke
 • Gjerne har videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder som for eksempel geriatri, klinisk sykepleie, palliasjon, velferdsteknologi, veiledning eller lignende. 
 • Har gyldig førerkort for bil
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver
 • Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav.
 • Evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger og kan jobbe systematisk
 • Er god på kommunikasjon og samarbeid
 • Er selvstendig og tar initiativ og ansvar
 • Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.
 • Viser interesse og engasjement
 • Har relevant praksis
 • Har kunnskap om/er komfortabel med bruk av data.
 • Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like.
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen.
 • Fast stilling
 • Turnus dag/kveld med arbeid 3. hver helg
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som sykepleier i stillingskode 7174 eller spesialsykepleir i stillingskode 7523
 • Lønn; kr 423.500,- - kr 523.100,- eller  464.100,- -549.100,-,avhengig av ansiennitet.

I tillegg får du:

 • Rekrutteringstillegg på kr. 10.000 i året for 100 % stilling.
 • Rekrutteringstilskudd (engangstilskudd ved ansettelse) på kr.25.000 i 100 % stilling med bindingstid på 2 år.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.  
 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4149941
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune