Detaljer

 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2020
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3049055
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Sykepleier - hovedsakelig nattevakter

ØNSKER DU DEG EN UTFORDRENDE OG VARIERT ARBEIDSHVERDAG? Er du en medarbeider med hjerte for faget?  Vil du være med og utvikle framtidas kommunale helse- og omsorgstjenester?  Da er du hjertelig velkommen til å søke stilling i Hjemmetjenesten. 

Hjemmetjenesten i Lillehammer består av tre bokollektiv for personer med demens, HDO (heldøgnspleie og omsorg i hjemmet), hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA. Alle ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. 

I Hjemmesykepleien Vest søker vi etter en sykepleier i 76,76 % stilling på natt hvorav deler av stillingen er på dagtid. Vernepleier kan også søke. 

Ved en eventuell omorganisering i hjemmetjenesten kan det  innføres tredelt turnus.  

Ved tilbud om stilling er det krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 
Ved ledighet i andre avdelinger i hjemmetjenesten kan aktuelle kandidater få tilbud om stilling i annen avdeling.

Arbeidsoppgaver

Sykepleier leder utøvelsen av sykepleierfaget på vakt. Dette inne.

 • iverksette, evaluere og korrigere tiltak.
 • iverksette ordinasjoner fra lege.
 • sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon.
 • ansvar for opplæring og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter/elever.
 • stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling.
 • direkte delegert legemiddelansvar.
 • ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket.
 • vise respekt og omtanke for pårørende.
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper og tjenester er sentralt for å sikre brukerne riktig oppfølging.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier i Norge
  Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig (minimum bestått norsk språkprøve B2-nivå) er nødvendig for å kunne:
 • yte forsvarlig helsehjelp. Formålet med autorisasjon er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet. 
 • beherske medisinske termer. Viktig med faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende. 
 • dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter. Generelle dataferdigheter er viktig , minimum å beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
 • Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.
  Sykepleieren har kontinuerlig fokus på faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert. 
Personlige egenskaper

Du må være trygg i rollen som sykepleier samt inneha høy sykepleiefaglig kompetanse. I og med at hovedandelen av stillingen er på natt må du også være trygg på deg selv i forhold til å kunne kjøre rundt i Lillehammer kommune på natten.

 • Mestrer å jobbe selvstendig
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Liker utfordringer og tar ansvar
 • Bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø   
 • Ha helse til over tid stå i de utfordringer som stillingen innebærer 

Du må ha førerkort for bil for å kunne inneha denne stillingen

Vi tilbyr

Vi kan tilby en flott arbeidsplass med mange spennende utfordringer

 • mulighet for spesialisering etter interesse- og kompetansefelt                                                                 
 • gode permisjons- og stipendordninger for videre kompetanseutvikling
 • lønn i ht. gjeldende tariffavtale og lokale avtaler - avhengig av ansiennitet                                                  
 • kompetansetillegg for relevant etter- og videreutdanning i ht. lokal avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • full barnehagedekning i kommunen
 • flott natur og mange fritidsmuligheter
 • engasjerte og støttende kolleger