• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086066
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Sykepleier- hjemmetjenesten base Fossen

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen

Hjemmetjenesten base Fossen består av 21 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere i et godt arbeidsmiljø med mye humor og arbeidsglede. I avdelingen er det fagsykepleier og ressurspersoner innen kreft og palliasjon, demens og psykiatri og rus. Det er helthetlig godt samarbeid i hele tjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester. Vi holder til i nye flotte lokaler samlokalisert med andre hjemmetjeneste avdelinger, rehabiliteringsteam og praktisk bistand. Vi har egne tjenestebiler med oppvarmet garasje. Tjenesten er i stor utvikling og vi ser etter deg med interesse for faglig og personlig utvikling.

 Kort om stillingen
 Vi har ledig 100% vikariat i foreldrepermisjon fra 01.10.21- 01.10.22 i todelt turnus, per tiden med arbeid hver 6. hver helg langvakter.

 
Vi tilbyr

 •  Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner, kompetanseheving og fag-grupper
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

 Innhold i stillingen

Som sykepleier hos oss skal du blant annet:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldene lovverk og krav til faglig kvalitet
 • Ivareta brukerens ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Samarbeide internt i avdelingen med kollegaer, samt tverrfaglig med andre faggrupper og instanser
 • Delta i pleie og behandling av pasienter sammen med øvrige personalet
 • Sørge for at legens forordninger blir gjennomført
 • Observere pasientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleie tiltak
 • Være primærkontakt for en gruppe brukere
 • Veilede og orientere pasienter og deres pårørende, samt kollegaer og studenter
 • Utvikle tjenesten etter gjeldene målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid'
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra med å fremme et godt arbeidsmiljø

 
Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Mestrer å gjøre gode faglige prioriteringer gjennom arbeidsdagen
 • Evnen til å bidra og skape et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 


Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon

Førerkort klasse B

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086066
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune