Ledig stilling

Kongsberg kommune

sykepleier, helsefagarbeider, sykepleierstudenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter som har fullført 2 året på sykepleien søkes til tilkallingsvikar ved hjemmetjenesten i Kongsberg

Vi er en tjeneste i stor utvikling. Vi er innovative og nytenkende. Vi er rause. Vi er fremoverlent. Vi er stolte av arbeidsplassen vår.

Hjemmetjenesten i sentrum holder til i nye flotte lokaler og består av 3 samlokaliserte avdelinger, sammen med rehabiliteringsteam. Det er helthetlig godt samarbeid mellom avdelingene i hele tjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester.
Vi har fagsykepleiere og ressurspersoner innen kreft og palliasjon, demens, psykiatri og rus, hverdagsmestring og velfredsteknologi. Det er fokus på tverrfaglig arbeid, til det beste for våre brukere. Vi har egne tjenestebiler med oppvarmet garasje. Tjenesten er i stor utvikling og vi ser etter deg med stor interesse for fag og er fleksibel.

Arbeidsoppgaver du vil møte 

 • Gi brukere den hjelp de er i behov av etter gjeldende vedtak/tiltaksplaner
 • Ivareta kommunes trygghetsalarmer via responssenteret
 • Veilede brukere og deres pårørende 
 • Samarbeide tett med øvrige personale 
 • Legemiddelhåndtering ut ifra bemyndigelse som gis etter tiltredelse

Vi tilbyr

 • På natt jobber man som et team bestående av tre ansatte
 • Godt samarbeid med responssentret og legevakten
 • En tjeneste preget av godt samhold, stort engasjement for faget og stor takhøyde
 • Samfunnsnyttig, mening- og ansvarsfullt arbeid
 • Et faglig miljø med stort fokus til det beste for våre brukere
 • God opplæring og oppfølging

Ønsket kompetanse

 • Autorisert sykepleier/ fagbrev helsefagarbeider/ sykepleiestudenter med fullført 2 året
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Erfaring fra hjemmetjenesten er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, kreativ og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å gi og ta imot veiledning
 • Evne til å jobbe selvstendig, i team, ta ansvar og være fleksibel
 • Evne til å bidra og skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier/helsefagarbeider med norsk autorisasjon
 • Sykepleierstudenter med fullført 2 året.
 • Førerkort klasse B 

 Annet

Søknader behandles fortløpende. 

Alle som søker arbeid i hjemmesykepleien må ha minimum førerkortklasse B. 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.