• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4090981
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Sykepleier, Helsefagarbeider

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Måndalen omsorgssenter og Snarveien omsorgsboliger. 

Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester består av hjemmesykepleie, bo-tjenester og dagsenter som omfatter alle aldersgrupper.

I april 2018 flyttet en nesten samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus. Her er en stor del av
kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten i Rauma samlet under samme tak, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø.
Helse- og omsorgstjenestene i Rauma er inne i en omstilling, der helse og omsorg er en tjeneste med felles helse- og omsorgssjef. Medarbeidere som har en stabsfunksjon, er organisatorisk under helse- og omsorgssjef.

Vi arbeider for:
- at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
- at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
- økt innsats på forebygging og rehabilitering
- innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
- sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
- tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

 

Vi har ledig: 
Faste stillinger:

Omsorgsboliger med bemanning, Måndalen Omsorgssenter:

 • Helsefagarbeider 30% natt, 4.hver helg
 • Helsefagarbeider 15,08% - hver 3.helg
 • Helsefagarbeider 16,78% - hver 3.helg
 • Tilkallingsvikar 3 mnds arbeidsavtale

Vollatun:

 • Helsefagarbeider 13,38%- 3.hver helg
 • Helsefagarbeider 14,55%- 3.hver helg
 • Helsefagarbeider 50% - 3.hver helg
 • Tilkallingsvikar 3 mnds arbeidsavtale

Hjemmetjenesten:

 • Sykepleier 50% natt  - 4.hver helg
 • Tilkallingsvikar 3 mnds arbeidsavtale
 • Hjemmehjelp 20% dagarbeid

 

Omsorgsboliger med bemanning, Snarveien 5:

 • Tilkallingsvikar 3 mnds arbeidsavtale

 

 

Helsefagarbeidere

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves fullført utdannelse innen helsefag med fagbrev og godkjent autorisasjon for stillingen eller tilsvarende utdanning. Førerkort for personbil/B.
Det er krav om politiattest for tilsetting i stillinga.
Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig samt gode datakunnskaper


Arbeidsoppgaver
I løpet av arbeidsdagen vil man møte arbeidsoppgaver som innebærer helhetlig ivaretakelse av brukeren, administrering av legemiddel, bruk av velferdsteknologi og tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste. I tillegg ønsker vi oss kollegaer som arbeider selvstendig og er løsningsorienterte. Vi har om lag 300 brukere som mottar forskjellige tjenester så du må mestre et høyt arbeidstempo.

 

Sykepleiere
Kvalifikasjoner
Det kreves fullført sykepleierutdannelse, norsk autorisasjon samt sertifikat for personbil/B. Det er også ønskelig med videreutdanning innen flere områder som geriatri, palliasjon, kreft, demens, rehabilitering, rus, psykisk helsearbeid, avansert klinisk sykepleie, trygg legemiddelhåndtering, velferdsteknologi m.fl.
Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig og gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss kollegaer som SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause, som vil bidra positivt til å nå våre mål sammen og holde kommunens visjon levende, samt som ser sin rolle og legger innsats i vårt felles ansvar for å bidra aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste. I tillegg ønsker vi oss kollegaer som arbeider selvstendig og er løsningsorienterte. Vi har om lag 300 brukere som mottar forskjellige tjenester så du må mestre et høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr et godt og aktivt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og har interessante utfordringer og muligheter innen et allsidig fagfelt. Om du er nyutdannet, har vi mulighet for sykepleiefaglig veiledning. 


Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Rauma kommune bidrar til nedbetaling av studielån for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Kommunen kan dekke 10% av lånesaldo med inntil 25 000 pr. år. Det kan søkes om maksimalt 2 år, med 1 års bindingstid for hvert år. Ordningen gjelder nyansatte med 3 årig bachelor i sykepleie, og allerede ansatte som starter på sykepleieutdanning.

 

Ansettelse

Tilsetting i alle stilingene skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ. 

Søknad sendes: 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail personal@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilke stillinger/stilling du søker på.

 

Kontaktpersoner om du vil vite mer om stillingene:
Linn Terese Hansen, Avdelingsleder HBO, mobil 91878229, linn.hansen@rauma.kommune.no 

Ine Kleiva, Avdelingsleder Omsorgsboliger med bemanning, mobil 482 17918, ine.kleiva@rauma.kommune.no   

Eva Synnøve Lianes, Avdelingsleder HBO, mobil 90411403, eva.lianes@rauma.kommune.no      

Aud Turid Korneliussen, Virksomhetsleder HBO, mobil: 92235744, aud.korneliussen@rauma.kommune.no

 
 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4090981
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune