Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier/ helsefagarbeider 100 %

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten sone Re er for tiden organisert under Virksomhet Re helsehus, som har sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, dagsenter for hjemmeboende og ambulerende hjemmetjenester. Fra 1/1- 23 vil sone Re være organisert under Virksomhet Hjemmetjenester. Vi har ledig svangerskapsvikariater x 2 for sykepleier/ helsefagarbeider i 100 %  stilling, med mulighet for evt forlengelse eller fast. Har du lyst å være med å utvikle fremtidens hjemmetjeneste sammen med en faglig sterk og engasjert gjeng? 

Vi ønsker at våre brukere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi tilbyr tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og som er tilpasset den enkeltes behov. Vi har høy fokus på fag og kvalitet. Det er stor variasjon i arbeidshverdagen, og det er rom for å bidra inn med faglige vurderinger. Re er en stor geografisk sone, som yter tjenester til ca 150 hjemmeboende brukere. Personalgruppen består av sykepleiere, fagarbeidere og assistenter som jobber sammen i det daglige rundt våre brukere.  Vi ønsker at ansatte er med på å utvikle fremtidens hjemmesykepleie, i tråd med de nye utfordringene vi møter innen pasientsikkerhet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, er pålitelig, fleksibel og har lyst til å bidra til det beste for våre innbyggere. Vi har årsturnus, som betyr at man kan legge inn ønsker for turnus for 52 uker av gangen. Ny turnus iverksettes 3/4- 23. Vi jobber 2- delt turnus, med hver 3 helg. Vi har fokus på godt arbeidsmiljø og har trivelige, lyse lokaler, samt gratis parkering i oppvarmet parkeringshus. Vi håper du har lyst til å bli en del av teamet vårt.

Om du er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss, må du gjerne ringe for en uformell prat. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Utføre pleie- og omsorgsoppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Sikre brukermedvirkning
 • Iverksette, dokumentere og evaluere tjeneste
 • Praktiske sykepleierprosdyrer som blant annet dialyse, sårstell, væskebehandling og lindring ved livets siste dager
 • Legemiddelhåndtering 
 • Samarbeid med  kolleger, pårørende og andre offentlige instanser
 • Veilederansvar for kolleger, studenter og elever

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent/ autorisert sykepleier
 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Gjerne kjennskap til CosDoc
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • Digitale ferdigheter 
 • Gode norskkunnskaper. Gjelder både skriftlig og muntlig 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og / eller erfaring med hjemmebaserte tjenester
 • Erfaring fra andre kommunale tjenester
 • Ønskelig med relevant videreutdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse og faglig engasjement
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode kolleger
 • Et spennende fagfelt i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gratis parkering i oppvarmet parkeringskjeller

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost