• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3864995
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Sykepleiere

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget!

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ved Gruben sykehjem avd. 2 er det ledig

 • 2 x 100% fast stilling som sykepleier, fra dags dato

Autorisert helsefagarbeidere kan søke, og vil ved mangel på kvalifiserte søkere bli ansatt i 1 års vikariat.

Avdelingen har 29 somatiske pasienter. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.
Vi har et svært godt arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid pasienten i fokus.

Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet våren 2021, oppfordres til å søke. En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon før tiltredelse.
• Ved mangel på kvalifiserte søkere åpnes det for autorisert helsefagarbeider kan søke. Helsefagarbeider må være villig til å tilegne seg medisinkompetanse, og vil bli ansatt i 1 års vikariat.
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Arbeidserfaring med jobb i sykehjemsavdeling er en fordel.
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og at du;
• Er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk
• Trives i møtet med pasienter og pårørende
• Har interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Har evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Anne Eliassen tlf.: 751 46732 eller epost: anne.kalstad.eliassen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 16.06.2021

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  16.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3864995
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune