• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5667735
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 08.05.2024
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier Glitre

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Glitre bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig med 48 leiligheter fordelt på to bygg. Bofellesskapet er tilrettelagt for personer med ulike sykdomsbilder og ulikt hjelpebehov og som har behov for heldøgns omsorg.   

Som sykepleier på Glitre vil du i stor grad få jobbe på «topp» og ha tid til å utføre dine sykepleieoppgaver. Du vil jobbe tett med dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere, samt med en assisterende avdelingsleder/fagsykepleier som jobber systematisk med kompetanseheving i alle ledd.   

Kort om stillingen:  

Vi har ledig 100% fast stilling med arbeid dag/ kveld og p.t langvakter hver 4.helg.  

Vi tilbyr  

 • Konkurransedyktig lønn. Kongsberg kommune tilbyr et tillegg på kr 25.000 til sykepleiere i turnus med over ti års ansiennitet, og kr 15.000 under 10 års ansiennitet.  
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving  
 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse og selvstendighet  
 • Mulighet for å være ressursperson innen forskjellige fagområder 
 • Opplæring og veiledning etter behov  
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling  
 • Gode muligheter for faglig utvikling og videreutdanning  
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser  
 • Kalenderplan med store muligheter for å påvirke egen turnus  
 • Gratis parkering  
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring  

Innhold i stillingen  

  Som sykepleier hos oss skal du blant annet:  

 • Utøve sykepleie til beboere i tråd med gjeldene lovverk og krav til faglig kvalitet  
 • Ivareta beboeres ressurser på en best mulig måte, og gi en helhetlig pasientoppfølging  
 • Samarbeide tett internt med kollegaer, samt tverrfaglig med andre faggrupper og instanser  
 • Observere helsetilstand, iverksette og evaluere nødvendige tiltak  
 • Veilede og undervis kollegaer og andre  
 • Utvikle tjenesten etter gjeldende målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid  
 • Delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder  

Formelle kvalifikasjonskrav  

 • Sykepleier med norsk autorisasjon  
 • Norske språkferdigheter på B2-nivå.  

Krav og ønsker til deg  

 • Videreutdanning eller ønske om å ta videreutdanning innen geriatri/demens/ psykiatri er ønskelig. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring  
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid  
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon  

Personlige egenskaper:  

 • Du er innovative og har fokus på utvikling av tjenesten  
 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet   
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og kan prioritere og delegere oppgaver  
 • Du har gode samarbeidsevner og er opptatt av et godt arbeidsmiljø  
 • Du er kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer  

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5667735
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 08.05.2024