Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier Gastromedisinsk poliklinikk/Gastrolab

Offentlig forvaltning

Gastromedisinsk poliklinikk(Gastrolab) har ledig 40% fast sykepleierstilling fra 01.01.2023. Stillingen kan søkes som 40% eller som 20%. Oppgi i søknaden hva du søker.

Å jobbe på Gastrolab byr på varierte arbeidsoppgaver innen pasientbehandling. Vi utfører både diagnostiske og terapeutiske endoskopier som for eksempel koloskopi, gastroskopi, ERCP og EUS, samt at vi utfører prosedyrer som funksjonstester, manometri og PH målinger. Vi har også et observasjonsrom som vi delvis betjenter gjennom uken. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Vi jobber hovedsakelig på dagtid i poliklinikkens åpningstid mellom 08.00- 16.30, men med en stor andel øyeblikkelig hjelp er vi døgnbemannet, og hjemmevakt må påregnes. Pt. 9.delt.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Assistere ved endoskopiske prosedyrer
 • Bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og faglig utvikling innad i seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker oss sykepleiere med erfaring innen endoskopi
 • Minimum 2 års erfaring som sykepleier

Personlige egenskaper:

 • Like å jobbe selvstendig
 • Evne, og like å samarbeide innad i egen faggruppe og tverrfaglig
 • Ha pasientfokus
 • Positiv innstilling
 • Fleksibel i fht. arbeidsoppgaver
 • Nysgjerrig og interessert 
 • Ønske om faglig utvikling
 • Like å jobbe i et aktivt og hektisk miljø

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et veldig godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Arbeidstid hovedsakelig på dagtid innen for poliklinikkens åpningstid pt. 8.00-16.00. Etter hvert må det påberegnes hjemmevakt som pt.er 11 delt.
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskasse, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Opplæring vil gitt