Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier for tiden på natt

Offentlig forvaltning

Vi trenger deg som liker å jobbe natt. Økernhjemmet er et tilbud til personer med en demenstilstand og som sykepleier hos oss må du ha helhetlig kompetanse og et engasjement både knyttet til miljøterapeutisk tilnærming og medisinsk oppfølging og behandling. Økernhjemmet er stedet med butikk, restaurant og bar, fisker, kaniner, relevant kompetanse og et flott arbeidsmiljø. Vi legger til rette for et bedre hverdagsliv. Vi jobber etter prinsippene i personsentrert omsorg og det er beboernes behov som skal legge grunnlaget for hvordan vi organiserer dagene våre. På natt benytter vi oss av Digital tilsyn for å sikre kvaliteten i omsorgen.

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som sykepleier
Erfaring kan kompenseres med et troverdig engasjement for demenssykdom
Ønskelig med kompetanse eller erfaring i håndtering av utfordrende atferd.
Gyldig oppholds og arbeidstillatelse
Politiattest nyere enn 3 mnd
Gode IKT ferdigheter

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons og relasjons ferdigheter
Stor empati som omsettes til praktisk omsorg i vanskelige situasjoner
Fleksibilitet og evne til å prioritere i tråd med beboernes behov
Stort engasjement og vilje til videreutvikling.
Vilje og evne til å bruke dagliglivets aktiviteter for å skape en meningsfull hverdag for beboerne
Evne til å jobbe i tett samarbeid med andre yrkesgrupper for å nå beboernes mål
Evne til å lese og forebygge situasjoner i hverdagen på bo gruppene
Evne til å reflektere over avdelingens og egen tjenesteutøvelse

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær
Store muligheter for å bidra i tjenesteutviklingen
Engasjement og humor
Gode forsikrings og pensjonsordninger
...rett og slett en interessant og god arbeidsplass