• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Holmestrand
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5440858
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune
Ledig stilling

Holmestrand kommune

Sykepleier - faste stillinger i hjemmetjenesten i Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere fordelt på sonene Botne/Hof, Kjær/ Rove og Sande som har vedtak på hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand. Gjennom hjelp til selvhjelp gis pleie- og omsorgstrengende mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. I hjemmetjenesten arbeider man selvstendig og det er stor variasjon i arbeidet.

Det er ledig tre 100% fast stilling som sykepleier med for tiden arbeidssted sone Sande. Det er for tiden todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring, med blant annet samlokalisering av hjemmetjenesten. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet hele året. Vi vektlegger faglig utvikling/kompetanseheving hos alle ansatte.

Viktigste arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglig ansvar for tjenesten på dag og kveld
 • Primæransvar for pasienter - kunne bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav
 • Dokumentasjon 
 • Samarbeide med brukere, fastleger, ergo-/fysioterapeut, sykehus, pårørende, apotek, delta i ansvarsgruppemøte
 • Faglig oppdatering - sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester
 • Håndtere akutte hendelser hos pasienter
 • Tett samarbeid med kollegaer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 Krav til kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Bestått norksprøve nivå B2, skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
Personlige egenskaper
 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Selvstendig og fleksibel
 • Genuint interessert i faget og har et ønske om å jobbe i hjemmetjenesten
 • Evne og vilje til å arbeide strukturert og målrettet
 • Lojal og ansvarsbevisst
 • Interessert i nytenkning og villig til å være med å utvikle fremtidens helsetjeneste

Det legges vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr
 • Fast 100 % stilling
 • Lønn på kr. 17.000 over tarifflønn
 • Samarbeidsturnus
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø

Lønn i henhold til tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ved ansettelse må politiattest leveres.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. 

 

 

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Holmestrand
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5440858
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune