Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, fast stilling heltid - ortopedisk sengepost

Offentlig forvaltning

Ortopedisk sengepost ligger under avdeling for ortopedisk kirurgi og ØNH i divisjon Gjøvik - Lillehammer. I avdeling for ortopedisk kirurgi og ØNH er det mange samarbeidende parter. Blant annet operasjon, sterilforsyning, sengeposter, ergo/fysio, ØNH og kontor. 

10A tar imot elektive og ø-hjelpspasienter og har 16 senger inkludert egen proteseenhet. Vår elektive pasientgruppe får utført operasjoner som hofteproteser, kneproteser, skulderproteser, ryggoperasjoner, div håndoperasjoner og artroskopier. Vi har svært gode nasjonale/nordiske resultater på våre proteser. 

Ø-hjelps pasientene har brudd og andre skader som lårhalsbrudd, traumer og ulykker, skiskader, hodeskader, muskel/sene og kuttskader.

Vi har spesielt fokus på mobilisering, smertelindring, ernæring, hindre trykksår og sårpasienter. Forbedringsarbeid i avdeling gjøres kontinuerlig for å få gode forløp til beste for pasienten og de ansatte.
   
Vi har om lag 35 ansatte som jobber i et aktivt miljø i tett samarbeid med kirurger, helsesekretærer, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere. Avdelingen består av både nyutdannede og erfarne som innehar stor kompetanse og erfaring innenfor faget og som setter pasienten i fokus. 


Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge. 
 • Ønskelig med kunnskap om pasientadministrativt system DIPS og MetaVision.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstilling 
 • Generelle dataferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarlig, handlekraftig og har gode samarbeidsevner. 
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativ.
 • Du har gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Du holder deg oppdatert faglig ved hjelp av kollegaer, prosedyrer, div oppslagsverk og via informasjon på mail.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Må trives i et aktivt og effektivt miljø med rask pasientflyt. 

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i et positivt arbeidsmiljø. 
 • Kalenderplan (26 - 28 uker) 
 • Tredelt turnus med arbeid hver 3. helg for sykepleiere.
 • Fagdag i turnus for stillinger over 50 %.
 • Mulighet til å jobbe i en avdeling under stadig utvikling.
 • Opplæring, fadder, mentorordning
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Godemuligheter for overgangsbolig i regi av sykehuset
 • Stort og allsidig bedriftsidrettslag i SI aktiv
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.