Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier fast 18,31% - helgestiling 

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca. 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har to døgnenheter, tre allmennpsykiatriske poliklinikker, psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet.

Enhet for døgnbehandling 2 på DPS Elverum-Hamar er en åpen sengepost med 12 sengeplasser, som tilbyr behandling til voksne med psykisk lidelse. Vi dekker ni kommuner i midt-Hedmark. Enheten har ca. 30 årsverk. Vi er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi og fysisk aktivitet. Vi har svært godt arbeidsmiljø og kan vise til svært gode resultater i medarbeiderundersøkelser.

Vi har nå ledig en 18,31% fast sykepleierstilling. Dette er en helgestilling med arbeid hver 5. helg.

På fredager er det 7,5 timers vakter som starter kl 1430.  Lørdager og  søndager er det langvakter (12,5timer vakt).

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsevern er ønskelig.
 • Kjennskap til kognitiv (miljø)terapi er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Interesse for brukermedvirkning.
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner.
 • Engasjert og pålitelig.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Meningsfullt arbeid i et spesialisert fagfelt.
 • Stort fokus på tverrfaglig arbeid.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse.
 • Svært godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.