Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, fast 100% og vikariat 100% 

Offentlig forvaltning

Er du en profesjonell og engasjert sykepleier som finner glede i arbeidet? Da er det deg vi søker etter.

Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge har nå ledig 100% fast stilling og 100% vikariat med mulighet for forlengelse for sykepleier. Tiltredelse fast stilling er 01.08.22. Ønsket oppstartsdato for vikariatet er så snart som mulig. Vikariatets varighet er frem til 26.01.23. Stillingene er tilknyttet avdeling for ryggmargsskade.

Du må gjerne har videreutdanning innen nevrologi, psykiatri, sår, tarm eller klinisk avansert sykepleie, men dette er ikke et krav.  Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid i et tverrfaglig miljø. Du bør være en lagspiller som trives med mange baller i lufta. Samtidig som du er en ansvarsbevisst og fleksibel sykepleier med pasienten og pårørende  i fokus.

Sykepleie i rehabilitering krever et helhetlig tilnærming der pårørende tidlig inkluderes i rehabiliteringsprosessen.

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø.

For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. 

Ved en eventuell intern ansettelse kan det bli annet vikariat ledig. Etter endt vikariat kan det være mulig med forlengelse.

Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca 40 minutters reise fra Aker brygge, Oslo, med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca 20 minutter.

Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende. Vi tar sikte på å holde intervjuer i uke 24 , og ber om at de kandidatene som blir invitert til intervju kan stille denne uken.  

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene
 • Benytte DIPS som dokumentasjonssystem
 • Medansvar for det totale sykepleiefaglige tilbudet til inneliggende pasienter 
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk 
 • Veilede studenter og annet helsepersonell ved behov
 • Bidra til faglig utvikling og forbedringsarbeid i avdelingen
 • Medansvar for undervisning til pasienter og pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Må beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, men ikke et krav
 • Erfaring med, og interesse for, teknologiske verktøy og systemer
 • Videreutdanning innen psykiatri, klinisk avansert sykepleie, nevrologi, sår eller tarm er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede
 • Pasient- og pårørendeorientert  
 • Lagspiller som trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evner å iverksette, tilpasse og forvalte endrings- og utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner 
 • Ansvarsbevisst
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og trives i et aktivt miljø
 • Fleksibel

Vi tilbyr:

 • Todelt turnus (ikke nattevakter)
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Introduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst, samt 40% kveldstillegg og 25%, minimum kr 70 pr time i helgetillegg