Ledig stilling

Røros kommune

Sykepleier- eller vernepleierstillinger

Blir du vår nye kollega?

 

Kort om stillingen

Vi har ledige sykepleier- og vernepleierstillinger ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem:

 • fast 100 % sykepleierstilling Gjøsvika sykehjem

 • fast 55 – 100 % sykepleierstilling, Gjøsvika sykehjem


Oppgi i søknaden hvor du søker og hvilken stillingsstørrelse du ønsker.

Om oss

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og Gjøsvika sykehjem.

ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser fordelt over langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med 23 boenheter til heldøgnsomsorg (HDO). 

Gjøsvika sykehjem er tilrettelagt for personer med demenssykdom. Sykehjemmet har 5 åpne avdelinger med tilknytning til sansehage. Det bor 6 pasienter på hver avdeling.

ØBHVS og Gjøsvika sykehjem er spennende arbeidsplasser og har fokus på helhetlig pleie og pasientene i midtpunktet. Vi jobber kontinuerlig med å øke vår kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter flere dyktige medarbeidere. Avdelingen har grunnturnus med mulighet for bytte, samt arbeid hver tredje helg. Vi har 2-delt turnus og egne nattvakter.

Kvalifikasjoner
 • sykepleier eller vernepleier med godkjent norsk autorisasjon
 • det legges stor vekt på egnethet til og erfaring fra arbeid med pasienter med demenssykdom eller innen geriatri
 • ønskelig med erfaring fra pleie og omsorg
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • ønskelig med førerkort klasse B
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • som sykepleier og vernepleier har du et selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste, samt ivareta pasientens individuelle og grunnleggende behov
 • delta i utredning, pleie og behandling av den enkelte pasient i samarbeid med øvrig personell
 • veiledningsansvar overfor elever, lærlinger, studenter, nytilsatte og øvrige kollegaer
 • ansvar for istandgjøring, kontroll og utdeling av legemidler i henhold til legemiddeldelegasjon
 • andre oppgaver som tilhører avdelingen
 • tverfaglig samarbeid med hovedvakter tvers av tjenesteområdene (sykepleier)
Personlige egenskaper
 • omsorgsfull og glad i mennesker
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • evne til å ta initiativ og ansvar
 • fleksibel og glad i utfordringer
 • gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby

 • rekrutteringstilleg: stillingen lønnes kr. 15.000,- over tarifflønn ved oppstartstidspunkt (sykepleier)
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 


Her kan du se hvem vi er i helse og omsorg i Røros kommune: https://www.youtube.com/watch?v=yagfp0XIxhE 

 

Søknadsfrist: 30.09.2023

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter:
avdelingsleder Bente Tellebon, tlf. 957 89 645, e-post: bente.tellebon@roros.kommune.no

Gjøsvika sykehjem:
avdelingsleder Lovise Kyllingstad tlf. 481 80 311, e-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.