Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier eller vernepleier - Psykiatrien i Vestfold trenger deg!

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk akuttpost C  i Tønsberg har ledige stillinger som sykepleier/vernepleier: 100% fast stilling i turnus, for tiden på dag og kveld. Arbeid hver 3. helg og 100% vikariat for tiden på dag og kveld. Arbeid hver 3 helg.

Vi søker etter deg som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker som er i behov av akutt psykiatrisk hjelp. Du må ha en iboende respekt for alle mennesker.

Du er sykepleier eller vernepleier og ønsker å bruke din kompetanse innenfor et spennende og utfordrende fagområde. I tillegg er du god til å bygge relasjoner, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evner å stå stødig i krevende situasjoner.
Som sykepleier eller vernepleier må du påregne å få tildelt oppgaver som ansvarsvakt etter en tids opplæring. Som ansvarsvakt leder du postens vaktlag når koordinator ikke er på jobb (hovedsak kveld og helg). Stillingen er knyttet til en post, men endringer må påregnes på sikt, da psykiatrien i Vestfold er i kontinuerlig utvikling og endring.

I et nytt og moderne sykehusbygg tilbyr vi et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri for Vestfolds befolkning. I Tønsberg har vi akuttposter og spesialpoliklinikker, samt utredningspost for kognitiv svikt og alderspsykiatri. Psykiatrisk sykehusavdeling har også psykiatrisk langtids- og sikkerhetspost på Granli (Sem). Avdelingen er en arbeidsplass i stadig endring.

Vi ser frem til å høre fra deg!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant erfaring
 • Tilleggsutdannelse innen psykiatri er en fordel
 • Har gjennomført MAP eller er villig til å gjennomføre kurset er en forutsetning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning

Personlige egenskaper:

 • Evne til å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner er en  forutsetning. Kunne ta ledelse og stå i front i ulike situasjoner
 • Gode samarbeidsevner, herunder høy grad av relasjonell kompetanse
 • Egenskaper som bidrar positivt til teamarbeid og et godt arbeidsmiljø
 • Du må kunne forholde deg rolig og holde hodet kaldt i stressede situasjoner
 • God forståelse av hygieniske prinsipper og ordenssans
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr:

 • Nye og moderne lokaler som er bygget til formålet
 • En spennende jobb i et krevende, positivt og aktivt fagmiljø
 • Opplæringsmodul og veiledning
 • Internundervisning, medisinsk simulering og etisk refleksjon
 • Varierte oppgaver ut i fra faglig kompetanse
 • En god arbeidsplass som ivaretar de ansatte
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP 
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.