Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier eller vernepleier i samlokaliserte omsorgsboliger

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten avd. Helsehuset og Bjørgene omsorgsboliger søker autorisert sykepleier x3 100% stilling. Det er også mulig for autorisert vernepleier å søke. Stillingene har arbeid på dag/kveld, og har for tiden arbeid hver 4. helg med langvakter, alternativt ordinære vakter hver 3.helg. 

Vår tjenesteprofil skal balansere behov og ressurser, og vektlegge tidlig innsats og forebygging. Vi har en varierende pasientgruppe med ulike behov og sammensatte diagnoser som gir rom for faglig utvikling. Ettersom pasientgruppen har så forskjellige utfordringer, ser vi behov for å ha forskjellig type kompetanse. Derfor ønsker vi også vernepleiere velkommen til å søke til stillingene. 

Vi har ca 48 brukere fordelt på omsorgsboligene på Helsehuset i sentrum og omsorgsboligene ved Bjørgene omsorgssenter. Vi utfører helsehjelp og praktisk bistand etter vedtak på dag og kveld. Vi vektlegger kvalitet på våre tjenester og en god relasjon mellom ansatt/pasient/pårørende. Vi har også fokus på å ta i bruk e-helseløsninger der det er hensiktsmessig.

Vi har vært med i TØRN som er et prosjekt i regi av KS. Tørn-prosjektet tar for seg organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. Dette er et arbeid som vi fortsetter med, samtidig som det er planlagt oppstart med sykepleierteam i hjemmetjenesten. Har du spørsmål angående dette arbeidet, kan avdelingsleder kontaktes for utfyllende informasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon 
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning
 • Det er ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune.  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • Det er krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Kunne gi og få veiledning
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • 2 ukers opplæring der du følger en sykepleier.
 • Jobb i turnus på dag/kveld med jobb for tiden hver 4. helg med langvakter. Mulighet for å ha ordinære vakter hver 3.helg.
 • En tjeneste i stor utvikling og endring, til beste for våre tjenestemottakere.
 • Samarbeid med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø. 
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Trygg arbeidsplass, med fokus på inkluderende arbeidsliv.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelse.
 • Gode pensjonsordninger via KLP.
 • Avlønning etter relevant videreutdanning (60 studiepoeng)
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke